Alle activiteiten
Terug

Studiedag Referenten Infectiepreventie


Een verkenning van essentiële infectiepreventie aspecten 
in de zorgomgeving 

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten 
Keynote speaker, Luc Van Gorp, voorzitter en CEO LCM, over leiderschap en
verpleegkunde.


Voormiddagvoorzitter Anke Stoefs, microbioloog HOST Curoz,

Van miasmen tot COVID-19. De geschiedenis van ziekenhuishygiëne in België
Dhr. Frank Van Laer, verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, voormalig actief in UZA
• In deze sessie bespreekt Frank Van Laer de ontwikkelingen in infectiepreventie in België, inclusief
  de uitdagingen, successen en lessen die we hebben geleerd. Hoe hebben deze ontwikkelingen
  invloed gehad op het vormgeven van het infectiepreventiebeleid in zorginstellingen?


Samenwerking met het labo: goede afspraken en een correcte staalafname
Prof. Dr. Koen Magerman, medisch microbioloog & ziekenhuishygiënist Jessa ziekenhuis en
verantwoordelijke arts HOST Zuidwest Limburg verbonden aan UHasselt
• Prof. Dr. Koen Magerman zal in deze presentatie het belang van goede afspraken met het
  laboratorium microbiologie belichten, samen met uitdagingen en praktijkvoorbeelden die
  daarbij komen kijken.


Namiddagvoorzitter Dries Grymonpre, verpleegkundige infectiepreventie, HOST coördinator Noordoost-Limburg 

Katheter geassocieerde urineweginfectie (CAUTI): voorkomen en aandachtspunten
Mevr. Els Den Tempst  (zaal 1), verpleegkundige ziekenhuishygiënist UZ Leuven, campus Gasthuisberg
• Deze sessie biedt een theoretisch kader over het voorkomen van katheter-geassocieerde
  urineweginfecties (CAUTI) en de aandachtspunten daarbij.

Uitbraakmanagement: wat is een uitbraak? welke stappen moeten er ondernomen worden bij een uitbraak?
Mevr. Eveline Coemans, Caroline Vandereycken (zaal 2), verpleegkundige ziekenhuishygiënist HOST Zuidwest Limburg
• Deze sessie belicht de definitie van een uitbraak en de stappen die moeten worden genomen bij
  een dergelijke situatie, en hoe referenten hierin een rol kunnen spelen? 

Katheter geassocieerde urineweginfectie (CAUTI): voorkomen en aandachtspunten
Mevr. Els Den Tempst  (zaal 2), verpleegkundige ziekenhuishygiënist UZ Leuven, campus Gasthuisberg
• Deze sessie biedt een theoretisch kader over het voorkomen van katheter-geassocieerde
  urineweginfecties (CAUTI) en de aandachtspunten daarbij.

Uitbraakmanagement: wat is een uitbraak? welke stappen moeten er ondernomen worden bij een uitbraak?
Mevr. Eveline Coemans, Caroline Vandereycken (zaal 1), verpleegkundige ziekenhuishygiënist HOST Zuidwest Limburg
• Deze sessie belicht de definitie van een uitbraak en de stappen die moeten worden genomen
  bij een dergelijke situatie, en hoe referenten hierin een rol kunnen spelen?

De infectierisicoscan (RIS), infectiepreventie zichtbaar maken
Dhr. Pascal De Waegemaeker, teamverantwoordelijke infectiepreventie UZ Gent, HOST coördinator Ziekenhuisnetwerk Gent
• In deze presentatie wordt de IRIS tool voorgesteld, praktische aspecten: modaliteiten om
  verbeteracties in de praktijk te implementeren. 

Communicatie strategieën voor referenten infectiepreventie
Mevr. Kathleen Bogaert, coördinator team Integrale Kwaliteit en Strategische Beleidscel
• Deze sessie biedt strategieën, tips en trucs voor het bevorderen van beleidsacceptatie, motivatie
  voor infectiepreventie en het overwinnen van weerstand. 

17.15u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
  • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
  • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
            18.12.2024); (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
  • volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m. 18.12.2024);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025, 
            (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).