Alle activiteiten
Terug

Studiedag Ethiek op de werkvloerVan opgave naar noodzaak


HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende 
poses en intrigerende opdrachten
Keynote speaker, Willeke Dijkhoffz, CEO Ziekenhuis Aan de Stroom (ZAS),
over leiderschap en verpleegkunde.

Veerkracht en weerbaarheid bij zorgverstrekkers 
Mevr. Sophie Tobback, CRA

Verbindend communiceren
Anne-Marie Borghs, docente, HIVSET Turnhout

Welzijn op de werkvloer: de insteek van de arbeidsgeneeskunde
Mevr. Anke Boone, IDEWE

Niet alles is kommer en kwel: positieve ervaringen van zorgverstrekkers in discussie met het werkveld. 2X

Getuigenissen:
Ouderenzorg, Liesbeth Van de Velde
Ouderenzorg, Mieke Sauvillers
Eerste Lijn, Jan De Maesenere
GGZ
Autonoom uurroosteren als motivator, WZC Zuiderlicht Gent

Ethiek op de werkvloer: Noodzaak voor het welzijn van de verpleegkundige
Candice Dewindt, zorgambassadeur

17.00u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
 • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
          18.12.2024); (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 • volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
          18.12.2024);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).