Alle activiteiten
Terug

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen


Time to impACT!
‘Een nieuwe identiteit voor verpleegkunde’


HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten
Keynote speaker, Luc Van Gorp, voorzitter en CEO LCM, over leiderschap en
verpleegkunde.

Dagvoorzitter Hilde Rombauts,
voorzitter werkgroep begeleidingsverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE 

Thema: Een nieuwe identiteit voor verpleegkunde!

Ontwikkeling van rolidentiteit bij de verpleegkundige in opleiding en de junior
Veerle Schoeters, MSc, RN, Stafmedewerker directie patiëntenzorg - Stagecoördinator Patiëntenzorg - PTAP director - UZA – vanaf 21 mei 2024 stafmedewerker wit-gele kruis Antwerpen 
Ignace Van Besauw, Psychiatrisch verpleegkundige en stagecoördinator OPZ Geel, verpleegkundig specialist UA
Sheri Cosme, Director of the Practice Transition Accreditation Program® (PTAP) and Advanced Practice Provider Fellowship Accreditation™ (APPFA) at the American Nurses Credentialing Center. Responsible for ensuring transition to practice programs abide by the accreditation criteria set forth by the ANCC

De invloed van professionele rolidentiteit op ‘readiness to practice’ - Hoe klaar zijn onze net afgestudeerde verpleegkundigen voor de huidige werkomgeving met al zijn uitdagingen? Hoe werken aan ‘professionele rolidentiteit’ en ‘readiness to practice’ tijdens de onboarding?

Samenwerken in de gezondheidszorg; interprofessionele simulatietraining tussen studenten verpleegkunde en studenten geneeskunde. 
Geert Van de Weyer - MSc, RN, lector en coördinator high-fidelity simulatiecentrum KdG, onderzoeker Toekomstgericht onderwijs KdG – voorzitter van het Netwerk Simulatieonderwijs Hogescholen Vlaanderen

High-fidelity simulatietraining biedt een effectieve methode om interprofessioneel samenwerking te bieden aan studenten geneeskunde en verpleegkunde, met de nadruk op niet-technische vaardigheden die zijn gebaseerd op Crew Resource Management (CRM) principes. De studie onderzoekt de ervaringen van studenten geneeskunde en verpleegkunde die deelnemen aan dergelijke interprofessionele high-fidelity simulatietraining, met de focus op twee onderzoeksvragen: Hoe ervaren studenten verpleegkunde en geneeskunde deze training? En hoe kan interprofessionele high- fidelity training worden geoptimaliseerd?

 

Thema: On-boarding officer – de mentor: professionele coach, klinisch leider aan bed en ambassadeur

Ontdek de sleutel tot succesvolle stages: Het studentenperspectief op kwalitatieve stagebegeleiding en een goede mentorwerking! 
Robbe Van Leemput, bachelor in de verpleegkunde, student master Management en Beleid Gezondheidszorg UGent - bestuurder Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en voorzitter van de Werkgroep Studenten Verpleegkunde bij Netwerk Verpleegkunde

Kom te weten hoe studenten kijken naar kwalitatieve stagebegeleiding en wat het nut is van een goede mentorwerking. We delen inzichten en adviezen van de Vlaamse Vereniging van Studenten, aan de hand van echte casussen uit het werkveld. Samen gaan we aan de slag om een fijn leerklimaat te ontwikkelen voor iedere student. De studenten vandaag zijn immers de collega’s van morgen! 

De mentor als schakel in veranderingsprocessen
Leia Vrancken, master in de psychologie - onderzoeker - kernexpert focuslijn ‘Empowerment & Implementatie’, expertisecentrum Health Innovation, UCLL

‘Levenslang leren’ is niet meer weg te denken uit de actuele zorgcontext. De razendsnelle vooruitgang vereist continue bijscholing. Maar, veranderen gaat gepaard met obstakels. Complexe interacties tussen persoons-, organisatie-, en omgevingsfactoren zorgen ervoor dat de omzetting van kennis naar praktijk soms moeizaam verloopt. Mentoren kunnen als professionele rolmodellen fungeren als facilitator in een veranderingsproces, maar zijn slechts één schakel. Het bredere kader van verandering binnen een zorgcontext wordt besproken en welke rol mentoren hierin kunnen spelen. 


De stagementor als sleutelfiguur bij de ontwikkeling van clinical leadership bij studenten
Sabrina Nachtergaele - verpleegkundig onderzoeker en programmamanager in leiderschap in de zorg aan de Arteveldehogeschool.

Clinical leadership… Wat is het en hoe kunnen we dit omzetten naar de verpleegkundige praktijk? We verkennen het concept van Clinical Leadership in de gezondheidszorg en benadrukken de toegevoegde waarde ervan. Er wordt ingegaan op de essentie van clinical leadership, inclusief methoden om leiderschapsvaardigheden te identificeren. Bovendien wordt de cruciale rol van stagementoren bij het begeleiden van studenten naar leiderschap in de zorg belicht en wordt de impact van mentoren als stimulans voor groei en ontwikkeling besproken.

In een debat met panel en publiek stellen we de vraag of de ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor verpleegkundigen een 'nice to have' is of een absolute noodzaak. 

Moderator: Mieke Embo 

Take home messages? – Time to impACT?
Mieke Embo, verpleegkundige en vroedvrouw -  Associate Professor UA, afstudeerrichting Vroedvrouw Specialist - onderzoeker Arteveldehogeschool (Expertisenetwerk Gezondheid en zorg) en UGent (vakgroep onderwijskunde).
Hilde Rombauts, verpleegkundige, begeleidingsverpleegkundige UZ Leuven, lector UCLL Leuven en voorzitter van de werkgroep begeleidingsverpleegkundigen Netwerk Verpleegkunde

17.15u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
 • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
          18.12.2024); (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
          18.12.2024);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).