Eindeloopbaanmaatregelen
Alle verpleegkundigen, zonder uitzondering, hebben recht op eindeloopbaanmaatregelen. Een overzicht.
Identificatie via badge: een bedreiging?
Is slapende wachtdienst werktijd?
Veel instellingen zijn "volcontinubedrijven”. Dat vraagt een zorgvuldige indeling van de rust- en werktijden volgens wettelijke regels.
Nachtarbeid voor verpleegkundigen onder de juridische loupe
Sociaal akkoord - toeslag onregelmatige prestaties
Vanaf 1 januari 2007 heeft de collectieve arbeidsovereenkomst dd. 30 juni 2006 m.b.t. de verhoging van de toeslag voor onregelmatige prestaties uitwerking.
Tewerkstelling
Tewerkstelling buitenlandse werknemers