De ďno-faultĒ-wet
Moeten we ons nu laten verzekeren sinds 01.01.09? Kunnen we strafrechtelijk veroordeeld worden indien we niet verzekerd zijn? Kan de verzekeringsmaatschappij of het fonds de uitbetaalde schadevergoeding van ons terugvorderen ingeval van zware fout of opzet?
Dronkenschap op Spoedgevallen
Als verpleegkundige van een ambulance- of spoedgevallenteam krijg je nu en dan te maken met patiŽnten onder invloed van alcohol of andere middelen. Dat kan voor de nodige problemen zorgen: soms zijn deze patiŽnten niet in staat om redelijk te oordelen, hulp te aanvaarden of te weigeren (laat staan de daarvoor nodige documenten te ondertekenen), veilig thuis te geraken...
Ethisch Comitť, mag het iets meer zijn?
De rol die de verpleegkundige vervult bij de medische beslissingen bij het levenseinde is onduidelijk, ook al is hun betrokkenheid zeer groot. De Juridische Adviesgroep van het NVKVV formuleerde reeds een voorstel tot aanpassing van de euthanasiewet om de rol van de verpleegkundige hierbij duidelijker te omschrijven.
Het beroeps- en competentieprofiel Verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg
Goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde van 1 april 2015
Inname van thuismedicatie door de patiŽnt tijdens een ziekenhuisopname
Een patiŽnt heeft in het ziekenhuis zijn thuismedicatie bij zich en neemt deze zelf in. Mag dit? In hoeverre is een verpleegkundige hiervoor aansprakelijk? Moet dit vermeld worden in het dossier? Moet de arts dit goedkeuren of bevestigen?
Is een verpleegkundige aansprakelijk voor de fouten van een collega?
Juridisch advies
KB Prik- en snijongevallen
Een samenvatting
Kunnen verpleegkundigen erven van patiŽnten?
Mag ik een kerstcadeau aannemen?
Mag ik het beleid van een arts in twijfel trekken?
Mag ik weigeren medicijnen te geven zonder voorschrift?
Overuren kennen we goed genoeg! Maar minuren?
Als ik op het einde van de maand niet aan mijn contracturen kom zonder dat dit mijn fout is (onvoldoende werk) mag mijn diensthoofd dit dan als minuren tellen? Ben je verplicht deze bij te werken wanneer het de werkgever past? En overuren, hoeveel mag je er wettelijk hebben en wanneer mag je die terug nemen?
Procedure voor vroedvrouwen: analgesieā anesthesie
Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 is op 20/7/2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad, waardoor het KB van 1/2/1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw gewijzigd werd.
Verpleegkundige handelingen bij bedevaart
Verpleegkundigen manifester aanwezig aan het sterfbed
Het NVKVV wenst meer duidelijkheid in de wetgeving over de rol van verpleegkundigen bij euthanasie e.a. medische beslissingen bij het levenseinde.
Voorstel tot aanpassing van de werking van het Ethisch Comintť in het ziekenhuis
Ontwerp tot aanpassing artikel 9 ter KB 23/10/1964
Vragen alom over vervanging van feestdag
Vervanging van de feestdag die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in een onderneming samenvallen.
Vroedvrouwen en zorgkundigen
We kregen reeds enkele keren de vraag: ďMag een vroedvrouw toezicht houden op een zorgkundige?Ē