Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Kwaliteitswet - een goede stap vooruit!

Kwaliteitsgarantie voor de patiŽnt door elke zorgverlener, ongeacht de plek waar zorg geboden wordt

‘Kwaliteitsgarantie voor de patiënt door elke zorgverlener, ongeacht de plek waar zorg geboden wordt’ en ‘Als zorgverlener moet je bevoegd, maar ook bekwaam zijn en blijven’: dit zijn de basisgedachten achter de kwaliteitswet die vandaag in de ministerraad werd goedgekeurd en onderdeel uitmaakt van de herziening van het KB78. Het NVKVV gaf advies. Een goede stap vooruit! 

Permanente vorming een recht en een plicht 
Bevoegd ben je als verpleegkundige met een erkend diploma en een visum. Bekwaam-zijn moet je voortaan kunnen aantonen in een persoonlijke portfolio, waarin je je diploma’s en permanente vorming registreert. Zo zal iedere zorgverlener mits meer zelfreflectie handelen en zijn eigen ‘kunnen’ explicieter gaan evalueren en bijsturen door middel van vorming en praktijkervaring. 

 

Een voorbeeld
Als je als verpleegkundige gevraagd wordt om een complexe wonde te verzorgen, dan mag je dit doen want je hebt een diploma verpleegkunde. Maar voor jezelf moet je wel de reflex hebben of je daar de nodige bekwaamheden en kennis voor bezit. Anders moet je doorverwijzen naar een collega die wel over de nodige competenties beschikt of je eerst bijscholen voor je die taak opneemt. Dat is een juiste reflex.

 

Toenemende verantwoordelijkheid voor verpleegkundigen 
Hiermee legt de overheid meer verantwoordelijkheid bij de zorgverleners zelf. Het NVKVV stelt zich de vraag of alle gezondheidszorgberoepen die verpleegkundige handelingen mogen stellen hier klaar voor zijn? De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van verpleegkundigen en van zorgkundigen neemt met deze kwaliteitswet aanzienlijk toe, terwijl ieder opleidingsniveau een grens van verworven kennis en kunde heeft.

 

Onverbloemd met het in voege treden van deze kwaliteitswet zal het voor de patiënt en voor de andere zorgverstrekkers zeer duidelijk zal moeten zijn wat je van een verpleegkundige en van andere zorgverleners kan en mag verwachten om interprofessioneel samenwerken in de praktijk waar te kunnen maken. Die duidelijke differentiatie moet zichtbaar zijn om de beoefenaars van verpleegkundige handelingen juridisch te beschermen en de patiëntveiligheid in alle omstandigheden te kunnen waarborgen. 

Toenemende aansprakelijkheid van verpleegkundigen bij schade 
Wanneer een verpleegkundige niet voldoet aan de vereiste van permanente vorming, dan kan die geen deskundigheid meer garanderen zodat een intrekking van het visum er het gevolg van kan zijn. Zonder visum mag een verpleegkundige de verpleegkunde niet meer uitoefenen. Daarnaast zal de rechter in een procedure voor een rechtbank het portfolio nakijken om na te gaan of de verpleegkundige nog voldoende bekwaam was om als “goede verpleegkundige” te kunnen handelen. Bij ontstentenis zal dat aanleiding tot aansprakelijkheid kunnen geven’.

 

Verwachtingen van verpleegkundigen 
Meer verantwoordelijkheid is onlosmakelijke verbondenheid met meer nood aan middelen voor gespecialiseerde vorming met als doel een voldoende hoog opleidingsniveau te garanderen. ‘Het ene kan niet zonder het andere, als beroepsorganisatie willen we op deze manier opkomen voor onze leden – verpleegkundigen,’ zei Koen Balcaen. ‘Samenwerken met andere disciplines vraagt ook een meer interprofessioneel georiënteerde opleiding voor alle zorgverleners.’ 

 

Verpleegkundige vertegenwoordiging een vereiste 
Enkel een kans op slagen indien er een correcte verpleegkundige vertegenwoordiging is in de beleidsorganen en -commissies die zullen voortvloeien uit deze wetgeving. Men kan de verwijzing naar dit laatste aandachtspunt percipiëren als een sollicitatieronde. De prominente rol die verpleegkundigen in hun respectievelijke sectoren thans opnemen is een voldoende terechte beweegreden. De meer dan 130.000 verpleegkundigen zijn de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg wat hun vaste vertegenwoordiging in de beleids- en adviesorganen representatief, noodzakelijk en functioneel onmisbaar maakt.”

 

Het wetsontwerp werd nog niet gepubliceerd. Het NVKVV volgt het voor je verder op! 

Lees hier het persbericht van Minister De Block 22 september 2018