Vormingen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Ronde van Vlaanderen in de pediatrie


Ronde van Vlaanderen in de pediatrie.

De Ronde van Vlaanderen die op 12 oktober zou plaatsvinden te Mechelen wordt geannuleerd omwille van de stijgende coronacijfers. We vinden het van essentieel belang dat jullie de komende periode optimaal aan de slag kunnen blijven en wensen dan ook geen risico’s te nemen. 

We danken u voor uw interesse en hopen dat u er volgend jaar bij kan zijn op MAANDAG 4 OKTOBER 2021.


Van maandag 12 oktober 2020 naar MAANDAG 4 OKTOBER 2021.

Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen pediatrie

Locatie: AZ Sint-Maarten, Mechelen


Het programma:
 
09u00    Onthaal

09u30   Inleiding
     Mevr. Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV
     Wat waren de beleidsdossiers waar NVKVV het voorbije jaar haar
     stempel op heeft kunnen drukken? Welke beleidsdossiers liggen
     klaar voor kinderverpleegkundigen en gaat de werkgroep
     kinderverpleegkundigen NVKVV komende periode verder mee
     aan de slag?  IFIC, beroepstitels versus opleiding en nieuwe functie
     verpleegkundig specialist: laatste stand van zaken. 

09u45   Wetgeving beroepsuitoefening verpleegkunde
     en arbeidsrecht
     Prof. J. Vande Moortel, juridisch adviseur NVKVV
         Heb je een juridische vraag die je altijd al hebt willen stellen? 
     Zijn er zaken die voor jou niet duidelijk zijn en waarin je je graag
     wat meer wenst te verdiepen? Stoot je op het werk op juridische
     vraagstukken waar je op heden geen antwoord op hebt? We
     verzamelen de vragen anoniem voor wie dit wenst en zorgen
     voor een gepast antwoord. 

10u45    Pauze

11u15    Wetgeving beroepsuitoefening verpleegkunde en
     arbeidsrecht : vervolg

12u15    Woordje van Nestlé

12u30    Middagmaal

14u00   Een terugblik op de Coronacrisis 
     Ervaringen – hoe hebben we het verschil gemaakt? Op welke
     manier hebben we als hoofdverpleegkundigen onze rol kunnen
     spelen en invloed kunnen uitoefenen op directies om onze
       diensten werkbaar te houden en collega’s (mentaal) te 
     ondersteunen? Waar hebben we onszelf tegengekomen alsook
     waar was de weerstand het grootst bij de collega’s? Kortom
     een weerslag van de do’s & don’ts  versus de plaats van 
     hoofdverpleegkundige pediatrische afdelingen. 

16u:00 Afsluiting

 
Prijzen:
Lid NVKVV: 51 euro
Niet-lid NVKVV: 85 euro
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante vormingsdag.
 

Vanwege de werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVV
Voorzitter Ilse Van Strubarq, UZ Brussel 
Anne Vermeulen, Emmaus
Veerle Lynen, Jessa ziekenhuis 
Cynthia Paelinck AZ Nikolaas 
Gitta Moriaux, UZ Gent 
Sandra Vanlommel, ZNA 
Hanne Van Eenooghe, Arteveldehogeschool
Vansteenkiste Karen, UCLL 
Dolieslager Caroline, UZ Gent 
Mieke Caelen, St. Trudo ziekenhuis, Sint-Truiden
Vandevelde Katrien, UZA
Katrin De Winter, Thomasmore Hogeschool