Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen


Studiedag begeleidingsverpleegkundigen
i.s.m. werkgroep studenten NVKVV

HYBRIDE 

Top-verpleegkundigen nu én morgen! Stage: kwaliteitsvol leren op de werkplek? 

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee 
09.00u Verwelkoming Dhr. W. Moerman en Mevr. H. Rombauts, voorzitters werkgroep
begeleidingsverpleegkundigen NVKVV 
Situering van de dag, getuigenis en beeld

Verpleegkunde en de opleiding verpleegkunde in cijfers - reflecties.
Dhr. D. Vandeweyer, beleidsadviseur gezondheidszorg & leven lang leren VLHORA 

Kader voor kwaliteitsvol leren op de werkplek en e-Portfolio voor studenten en professionals in de
gezondheidszorg.
dr. M. Embo, onderzoeker UGent en Arteveldehogeschool, Project manager Scaffold ePortfolio
onderzoek 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking 

Bouwstenen voor een sterk stageverhaal: hoe een pandemie de essentie blootlegt. 
dr. V. Duprez, staf, beleid en onderzoeker UZ Gent

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Een werkgroep studenten Verpleegkunde!? Junior professionals aan het woord: Stage, een
professioneel groeiverhaal?
 – toelichting en getuigenis in woord en beeld 
Werkgroep studenten NVKVV 

Het SCAFFOLD ePortfolio: een innovatief project dat technologie inzet om het leerproces op de
werkplek te ondersteunen. 
dr. M. Embo, onderzoeker UGent en Arteveldehogeschool, Projectmanager Scaffold ePortfolio
onderzoek 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking 

Hoe brengen we perspectieven naar elkaar toe? Realisatie van de voorwaarden voor een
kwaliteitsvolle stage – good practices.  De Leerwerkplaats: een oefenbiotoop in real life,
 
Mevr. S. Van Parys, hoofdverpleegkundige neurochirurgie, St. Lucas, Gent 

  “Quick wins in begeleiding”, 
 Dhr. S. Janssens, opleidingshoofd verpleegkunde Karel De Grote hogeschool 

 16.50u Afsluiting  


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).