Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Herziening opleiding gemachtigden medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

Brief aan het FANC

De werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE maakt zich zorgen. Het FANC stelt een vrij ingrijpende herziening basisopleiding voor wat betreft verpleegkundige gemachtigden radioprotectie, dit in een Europees kader volgens de richtlijnen.

Kruispunt tussen zorg en technologie

In de context van een krapte op de verpleegkundige markt, de zwaarte van de vierjarige opleiding om het diploma bachelor verpleegkunde te halen, het gebrek aan een BBT en de bijkomende eisen van FANC, vreest het werkveld dat de afdeling medische beeldvorming een zorgsector wordt die steeds moeilijker verpleegkundige profielen zal kunnen aantrekken. De expertise van zorg in die afdeling zal buiten beeld blijven terwijl een steeds breder publiek van deze faciliteiten gebruik maakt en iedere patiënt toch de verpleegkundige zorg verdient waarop hij of zij recht heeft. De verhouding van tewerkstelling op radiologische praktijken tussen verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming is vandaag ongeveer 80% versus 20%.

De specialisatie bij verpleegkundigen voor medische beeldvorming vraagt tot op heden een extra bijscholing radioprotectie van 50 à 60u na het behalen van het bachelor-diploma. In het kader van Europese richtlijnen wordt deze bijscholing radioprotectie gewijzigd in een postgraduaat. Een opleiding van 17 ECTS (studiepunten) wat overeenkomst met 476 uren studieactiviteit. De opleiding technoloog radioprotectie daarentegen, omvat in ons land 3 jaar die ook de basisopleiding radioprotectie omvat. (In Nederland gaat het om 4 jaar!). Beide beroepsgroepen, zowel technoloog radioprotectie als verpleegkundige medische beeldvorming, worden vergoed op basis van IFIC-schaal 14. Het onevenwicht spreekt voor zich. 

Niet haalbaar voor het werkveld 

Het postgraduaat dat het FANC voorstelt vraagt 8 keer meer tijd qua studieactiviteit. Ook de impact op het werkveld is niet te onderschatten. Het FANC-voorstel bevat een stageluik dat 10 keer zo zwaar is als wat nu het geval is. Ook dat betekent bijzondere implicaties op het werkterrein, waardoor de vraag rijst naar de haalbaarheid van een stagebegeleiding op dat intens niveau. 

Uitdrukkelijke vraag uit bezorgdheid 

Wij zijn erg bekommerd rond deze opgelegde herzieningen en vragen nogmaals met aandrang om opnieuw rond de tafel te zitten vooraleer deze herzieningen geofficialiseerd worden. De herzieningen houden geen rekening met de actuele vereisten in de radiologische praktijken. Het uitstellen van de overstap naar zelfstandig werken met nemen van eigen verantwoordelijkheden door meer stage en meer opleidingsvereisten komt de kwaliteit van de medische beeldvormer niet ten goede.  Inzetten en ondersteunen van levenslang leren geniet de voorkeur. Een mooie voorbeeld hiervan is het Referentiecentra voor Mammografische Kwaliteit Optimalisatie (REMKO) project.

Lees HIER de specifieke opmerkingen van de werkgroepleden op de tekst, waarvan de werkgroep aan het FANC uitdrukkelijk vraagt deze in rekening te nemen. Lees hier de tekst - voorstel regelgeving FANC. 

Werkgroep medische beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE