Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Toekomst huisartsgeneeskunde in de eerstelijnszorg

Een actieplan, ter discussie

Een fundamentele verandering in de beleidsvorming rond gezondheidszorg, vanuit de eerste lijn als scharnier en katalysator, is noodzakelijk om de actuele uitdagingen voor de zorg aan te kunnen. Daarom stelt een groep huisartsen uit het beroepsveld en de academische wereld in Vlaanderen en Brussel de paper “Together we make change happen” voor.

Het document “Together we make change happen” is een verzameling hervormingsideeën en operationele voorstellen die moeten bijdragen tot het debat over de toekomst van huisartsgeneeskunde in de eerstelijnszorg. Deze tekst kan wellicht ook een bijdrage leveren aan de besprekingen die in het document ‘Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk)’ door minister Frank Vandenbroucke worden aangekondigd.

Together we change

Een eerste oproep tot verandering gebeurde in 2014 met de publicatie “Together we change”, waaruit al enkele positieve veranderingen volgden. Tijdens de coronapandemie kwam de eerste lijn echter in een stroomversnelling terecht. Dat kostte veel energie van individuen en organisaties, en heel wat hulpverleners in de eerste lijn stootten op de limieten van hun mogelijkheden. 

Uitdagingen

In “Together we change” (2014) werden een aantal uitdagingen voor de eerstelijnszorg opgesomd. Deze uitdagingen zijn er nog steeds en de coronapandemie heeft er enkele aan toegevoegd en een aantal meer pertinent gemaakt.
 • stijgende levensverwachting en veranderende gezinsstructuren 
 • aantal chronische zieken en multimorbiditeit neemt toe
 • toenemende informatiewereld
 • krimpende arbeidsmarkt
 • toenemende diversiteit
 • sociale gezondheidskloof
 • snelgroeiende wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
 • verankering populatiemanagement in de werking van de ELZ
 • voldoende aanbod aan deskundige zorg voor psychische problemen
 • klimaatopwarming
 • preparedness 

Actieplan

“Together we make change happen” schuift een actieplan naar voren, met als doel een aantal randvoorwaarden te verbeteren, zodat de huisartsgeneeskunde met alle actoren in de eerste lijn en daarbuiten kan samenwerken aan duurzame en sociaal rechtvaardige oplossingen.
 1. de ondersteuning van de huisarts door een opgeleide praktijkassistent (HBO 5) en de sanering van de administratieve belasting
 2. de financiering: een gemengde betaling van 25 % capitatie (per patiënt) naar 60 %, met 40 % per prestatie, telehealth geïntegreerd in capitatie
 3. de verpleegkundige in de huisartspraktijk (VIHP): capitatie-PLUS
 4. naar schaalvergroting op microniveau: van (monodisciplinaire) praktijken naar interprofessionele eerstelijnsnetwerken voor geïntegreerde zorg met aandacht voor continuïteit en de samenwerking met de gespecialiseerde zorg
 5. het Belgian Integrated Health Record (BIHR): basis voor informatieverzameling en kwaliteitszorg tegen 2025
 6. perspectief voor een toekomstgerichte opleiding
 7. naar een duurzame eerstelijnszorg
Het actieplan gaat gepaard met een tijdslijn. Alle info vind je op www.togetherwemakechangehappen.org.