Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Vaccinerende apothekers

Ook (thuis)verpleegkundigen stemmen tegen

Tot 25 juli organiseerde het Verzekeringscomité van het Riziv een schriftelijke ledenbevraging over een ontwerp van Koninklijk Besluit. Dat KB zou apothekers die een COVID-19-vaccin bereiden en toedienen recht geven op een vergoeding van 18,72 euro. De afgevaardigden van Bvas en ASGB/Kartel stemden al tegen. Ook de representatieve vertegenwoordigers van het Wit-Gele Kruis laten weten tegen het voorstel te stemmen.


De (thuis)verpleegkundigen stemden tegen het voorstel van het KB. Dat gebeurde na overleg met collega’s representatieve vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen. “Langs de ene kant betreuren wij de wijze waarop wij hierover geïnformeerd werden, namelijk een schriftelijke procedure zonder voorafgaand overleg. Dat staat in schril contrast met de beslissingen die tijdens de coronapandemie werden genomen en waar wij steeds constructief aan meewerkten als thuisverpleging”, klinkt het bij het Wit-Gele Kruis.

Vragen bij het voorstel

Het Wit-Gele Kruis werpt verschillende praktische en nomenclatuur-technische vragen op. Zo zou onvoldoende uitgewerkt zijn wat precies van de zorgverstrekkers verwacht wordt, onder meer wat betreft de administratieve verwerking in Vaccinnet. Daarnaast werd klaarblijkelijk niet voorzien dat (thuis)verpleegkundigen ook gevraagd kunnen worden een COVID-19-vaccinatie via een huisbezoek uit te voeren. “Dat huisbezoek vergt ook verplaatsing en administratie. Het is onduidelijk hoe deze dan worden verrekend”, stellen de thuisverpleegkundigen.

Kostenberekening

Er wordt verondersteld dat de thuisverpleegkundige het klaargemaakte vaccin in zo’n geval gaat afhalen. “Is daar in de kostenberekening rekening mee gehouden”, vragen de (thuis)verpleegkundigen zich af. Voorheen werd voor thuisvaccinaties - georganiseerd vanuit het vaccinatiecentrum - rekening gehouden met een maximum van 2 vaccinaties per uur. In de uurkost van 47,25€ per uur (indexniveau van 2020) was alles inbegrepen.

Open voor overleg

Bovenstaande voorbeelden wijzen volgens het Wit-Gele Kruis op de nood aan extra overleg. “Voorafgaand overleg was zeker nuttig en noodzakelijk geweest. Nu willen we het voorstel eerst verder concreet bespreken met de vertegenwoordigers van de artsen, apothekers en (thuis)verpleegkundigen om alle praktische en nomenclatuur-technische aspecten op te lossen. Zoals steeds zullen wij hier constructief aan meewerken.”