Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

STAVAZA dossier beroepskwalificatie vroedvrouwen

Verduidelijking wetenschappelijk en juridisch proces

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) kreeg de vraag vanuit het kabinet Vandenbroucke om het beroepskwalificatiedossier voor de vroedvrouwen vanuit het werkveld vorm te geven. “Wat wordt verwacht van een vroedvrouw eens ze twee jaar in het werkveld staat?” was het uitgangspunt. De werkgroep werd samengesteld met vroedvrouwen uit het ziekenhuis, uit de eerste lijn en uit de onderzoekswereld. 

In een volgende stap werd het document voorgelegd aan de raad van bestuur van de beroepsorganisatie die hun opmerkingen doorgaven. Daarna werd het document doorgestuurd naar een groep experten die het beroep van vroedvrouw goed kennen door jarenlange intense samenwerking. Daaraan werkte ook het NVKVV mee. Deze gezamenlijke aanpak versterkt en verfijnt het document en brengt het dichter bij de realiteit. Zo werd verzekerd dat vanuit verschillende invalshoeken kritische reflecties kwamen met respect voor het beroep.

Mede-indieners

Om volledige transparantie te garanderen besloot het VBOV het document open te stellen voor alle experten en hun achterban. Daarop kwamen enkele onverwachte reacties, voornamelijk op het feit dat de experten als “mede-indiener” werden meegenomen. Het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) bevestigt dat dit de term is die in alle dossiers gebruikt wordt. Een “mede-indiener” is voor het AHOVOKS een persoon die in het werkveld staat, het document doorneemt en opmerkingen, aanvullingen of correcties doorgeeft zonder een finaal akkoord te geven op het volledige dossier. Zodoende valt ook NVKVV-coördinator Ellen De Wandeler onder de mede-indieners.

Het AHOVOKS nam alle kritische signalen mee naar de valideringscommissie, die besloot het dossier on hold te zetten. Zo is er voldoende tijd om alle knelpunten weg te werken voor de procedure verder doorlopen wordt. Een goede relatie tussen de VBOB en onder andere het NVKVV is van groot belang zodat het beroepskwalificatiekader multidisciplinair kan afgetoetst worden om het draagvlak en de samenwerking te versterken.