Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundige omkadering op de afdelingen intensieve zorgen

Uitnodiging tot focusgroepen

Het KCE voert momenteel een studie uit over de verpleegkundige personeelsomkadering op de afdelingen intensieve zorgen. Als onderdeel van deze studie wil het KCE onderzoeken welke lessen er uit de COVID-19 pandemie getrokken kunnen worden om het beleid i.v.m. verpleegkundige personeelsomkadering te informeren (bv. normen voor het aantal patiënten per verpleegkundige, expertise en opleidingsniveau, samenwerking tussen disciplines, objectieve criteria bij toewijzing personeel, …). 

In dit kader willen we artsen, (hoofd)verpleegkundigen, verpleegkundige directies en middenkader ontmoeten die tijdens de COVID-19 pandemie betrokken zijn bij de werking van de afdeling intensieve zorgen (of afdelingen die werden opgeschaald tot intensieve zorgen afdeling tijdens de pandemie). We zullen hiervoor in februari 2022 online focusgroepen organiseren.