Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen

Nota regeringscommissariaat

In België maken kinderen van 5 tot 11 jaar een aanzienlijk deel uit van de totale bevolking (927.000 op een bevolking van 11 miljoen).  Op vraag van de IMC Volksgezondheid hebben de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie adviezen geformuleerd over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep tegen COVID-19. Lees de volledige nota hier met informatie over de plaats van het vaccin en het gebruik van het vaccin. 

Wanneer?
Vanaf eind december kunnen de eerste uitnodigingen worden verstuurd om kinderen van 5 tot 11 jaar met en zonder comorbiditeiten te vaccineren.

Waarom kinderen vaccineren?
Kinderen worden gemakkelijk besmet, en maken sterk deel uit van transmissie en verspreiding (incidentie in lagere scholen meer dan dubbel van wat in de algemene bevolking werd geobserveerd

Jonge kinderen worden heel zelden zwaar ziek na een besmetting. Bij een klein deel van de kinderen kan COVID19 echter voor een ernstiger verloop zorgen, met hospitalisatie en eventueel opname in de ICU.  Sinds het begin van de epidemie in België zijn 135 kinderen tussen de 5 en 11 in het ziekenhuis opgenomen door COVID, (in advies van de HGR). Geen enkel kind in die leeftijdsgroep overleed in ons land door COVID.

Een zeldzame, maar ernstige verwikkeling na een besmetting is MIS-C. Dat is een ontstekingsziekte waarbij kinderen aanhoudende koorts hebben, met mogelijk orgaanfalen tot gevolg. Per 10.000 kinderen die besmet raken, hebben 2 tot 5 ermee af te rekenen, blijkt in de VS en Duitsland. Gelukkig is dit in de meeste gevallen goed te behandelen. Ook langdurige klachten (long covid) komen bij kinderen voor, maar het is onduidelijk hoe vaak en hoelang ze aanhouden. Dit ernstig verloop is wel niet steeds voorspelbaar: uit de ECDC gegevens blijkt dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen met COVID19 geen onderliggende aandoening had. Omicron kent een ander verloop met proportioneel meer opnames van jongeren en kinderen dan met Delta variant (data van Zuid-Afrika en UK, niet bevestigd in Denemarken waar een zelfde verloop wordt gezien als met Delta).

De vaccinatie moet, net zoals bij de adolescenten, de incidentie van COVID19 onder controle houden en in lagere scholen naar beneden houden, zodat scholen kunnen open blijven en naschoolse activiteiten weer normaal kunnen verlopen. Dit komt het algemeen welzijn van kinderen ten goede.