Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

EBP-netwerk oproep naar prioriteiten

Dien je voorstellen tijdig in!

De praktijk in de gezondheidszorg is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (‘Evidence-Based Practice’). Voor zorgverleners is het echter een hele uitdaging om op de hoogte te blijven van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Om de zorgverleners hierbij te ondersteunen, worden EBP-producten (voornamelijk praktijkrichtlijnen) ontwikkeld en verspreid. Om te verzekeren dat deze initiatieven op elkaar zijn afgestemd en de meest aangewezen zorg tot bij de patiënt geraakt werd in 2018 het EBP-netwerk opgericht.

De eerstelijnszorgverstrekkers die actueel opgenomen zijn binnen de scope van het EBP-netwerk zijn 11 zorgberoepen uit de eerste lijn, met name de huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, ergotherapeuten, logopedisten, podologen, diëtisten en klinisch psychologen.
 
Elke twee jaar verzamelt het EBP Netwerk de gezondheidsprioriteiten van meerdere (overheids)instanties. Deze prioriteiten vormen het vertrekpunt van een prioritisatieproces voor selectie en financiering van projectvoorstellen die gelanceerd zullen worden in 2023, en dit voor zowel ontwikkeling als implementatie van EBP producten.
 
De FOD wenst de verschillende adviesraden van de betrokken gezondheidzorgberoepen actief te betrekken bij het voorstellen van de prioriteiten voor de komende jaren. Hierbij doen we dus een oproep aan alle leden van de adviesraden van de betrokken beroepen om hun voorstellen voor prioriteiten door te geven, en dit vóór 7 januari 2022. Alle voorstellen kunnen per mail gestuurd worden naar: meike.horn@health.fgov.be 
 
Bij het indienen van uw voorstellen vragen we aandacht voor de volgende zaken:
  • Gelieve de voorstellen voor prioriteiten zo precies mogelijk te omschrijven (bijvoorbeeld ‘het verbeteren van de screening op depressie door huisartsen’) en te brede thema’s te vermijden (bijvoorbeeld ‘het verbeteren van de geestelijke gezondheidzorg’)
  • Staaf uw voorstel met argumenten (bijv. variatie in de praktijk, internationale prioriteit, ernst van de betreffende pathologie, frequentie van aandoening, hoge kosten voor de samenleving, bestaan van sterk bewijs om de praktijk te veranderen ...)
 
Namens het EBP-team van de FOD
Sara Olislagers, Nils Reynders-Frederix en Meike Horn