Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Covidvaccinatie door apothekers

Voorontwerp goedgekeurd

De ministerraad keurt het voorontwerp van de wet die apothekers de covidvaccins laat toedienen en snelle antigeentesten laat afnemen, uitvoeren en interpreteren goed. Deze wet is een voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Met deze wet wil Vandenbroucke apothekers – op aanbevelen van de Taskforce Vaccinatie – nauwer betrekken bij de strijd tegen het coronavirus. Het laat toe dat apothekers het covidvaccin mogen voorschrijven en ook, na een specifieke opleiding, voorbereiden en toedienen. Het voorschrift is enkel geldig op voorwaarde dat het ook onmiddellijk in de apotheek zelf wordt toegediend. Concreet krijgt de apotheker zo de toestemming om individuele injecties op te trekken uit de flacons en toe te dienen. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State.