Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aanpak voor personen die zich niet kunnen laten vaccineren

Door allergie of ernstige nevenwerking


In zeer uitzonderlijke gevallen kan/mag een persoon om strikte medische redenen zich niet of onvolledig laten vaccineren tegen Covid-19 wegens zeer hoog risico op ernstige of allergische reacties bij inenting. Om te kunnen reizen en deel te nemen aan culturele evenementen en het maatschappelijk leven, hebben deze personen testen nodig om een Covid Safe Ticket (CST) te verkrijgen. 

Voor personen met een risico op ernstige allergische reactie die geen enkel inenting tegen Covid hebben gehad, wordt daarom een terugbetaling van COVID-testen (zowel PCR-testen als snelle antigeentesten) voorzien, zodat zij een testcertificaat kunnen verkrijgen. De terugbetaling van de labofacturen geldt voor een periode van 1 jaar, en is automatisch verlengbaar, tenzij deze procedure wordt aangepast.

Personen die een zeer ernstige bijwerking hadden na een eerste vaccinatie tegen COVID-19 kunnen vanaf vandaag ook een vaccinatiecertificaat verkrijgen. Het gaat over een zeer beperkt aantal personen waarbij het vervolledigen van de vaccinatie niet mogelijk is, zelfs niet in een ziekenhuisomgeving. Dit CST is enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied. Als zij een positieve PCR-test afleggen, krijgen de betrokken personen een herstelcertificaat. Hiermee kunnen zij een CST verkrijgen dat vanaf dag 12 na de positieve test gedurende 180 dagen geldig blijft.

Concreet stappenplan
1. De/een huisarts of een arts in het vaccinatiecentrum verwijst naar een referentiearts/
allergoloog uit de officiële RIZIV-lijst met referentiecentra. Lees. 

2. De referentiearts bepaalt of vaccinatie al dan niet aan de orde is. Hij/zij zal steeds eerst onderzoeken of een vaccinatie toch mogelijk is, eventueel in een ziekenhuisomgeving. Enkel indien dat niet mogelijk is, zal de referentiearts op een officieel aanvraagformulier (zie bijlage) verklaren dat de persoon niet mag gevaccineerd worden. Op dit attest moet de
patiënt, indien hij partieel is gevaccineerd, zijn uitdrukkelijke schriftelijke toelating geven aan de mutualiteiten om zijn gegevens te verwerken als hij een CST wil verkrijgen (zie ook handleiding onderaan deze brief). Op basis van dit attest krijgen deze personen ook onbeperkt COVID-testen terugbetaald.

3. De persoon bezorgt de officiële verklaring van de referentie-allergoloog aan de adviserend
arts van het ziekenfonds, zodat na goedkeuring de COVID-testen worden terugbetaald en/of
een CST wordt afgeleverd. 

4. Een attest van de huisarts of andere specialist is dus niet voldoende en wordt niet aanvaard.