Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

3 projecten Fonds Dr. DaniŽl De Coninck

Oproep voor eerstelijnszorg

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Momenteel lopen er 3 projectoproepen. Voor elke oproep zal een onafhankelijke jury de ingediende dossiers beoordelen.

Met een eerste projectoproep wil het Fonds de doelgerichte zorg in de eerste lijn bevorderen. Doelgerichte zorg stelt prioriteiten en levensdoelen van personen centraal en bevordert hun actieve betrokkenheid. Samen beslissingen nemen wordt vaak eenvoudiger als zorg- en welzijnsprofessionals begeleiding en behandeling afstemmen op overkoepelende persoonsgerichte in plaats van ziektegerichte doelen. De oproep richt zich tot zelfzorgorganisaties, patiëntenverenigingen, organisaties van informele zorgdragers en eerstelijnsprofessionals. Indienen kan tot 8 december via deze link

Voor het tweede project bundelen het Fonds Dr. Daniël De Coninck, het Fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds hun krachten voor een betere integratie van de geestelijke gezondheid in de eerste lijn. Met deze projectoproep willen zij concrete samenwerkingspraktijken tussen de eerstelijns- en geestelijke gezondheidszorg versterken en verduurzamen. Geselecteerde praktijken kunnen rekenen op coaching op maat en delen ervaringen en kennis in een leernetwerk. Indienen kan tot 18 januari via deze link

Het derde project gaat over de transitie naar gezondheidsvaardige organisaties. Zij maken het mensen gemakkelijker om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Wil jouw organisatie hierin een pioniersrol opnemen en bijdragen aan een gezondheidsvaardige samenleving, stel je dan kandidaat. Naast een financiële steun, wordt er begeleiding voorzien via intervisies, supervisies en training. Indienen kan tot 24 februari via deze link