Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aanpassingen testbeleid na hoogrisicocontact

Druk op contact- en testcentra en huisartsen verminderen

Door de hoge besmettingscijfers staat het systeem van testen en contactopsporing onder hoge druk. Daarom hebben de ministers van Volksgezondheid beslist om het testen na een hoogrisicocontact tijdelijk aan te passen, totdat de situatie opnieuw normaliseert. 

Om tijd te winnen, kan een besmette persoon vanaf morgen zelf online zijn hoogrisicocontacten doorgeven, via mijngezondheid.be. Als je de besmette persoon niet kent, omdat je Coronalert app je een rood scherm gaf, zal je vanaf volgende week maandag 6 december via een link vanuit die app een testcode verkrijgen. 

Gevaccineerden

Als je gevaccineerd bent kan je 2 testcodes voor een PCR-test ontvangen, maar hoef je enkel de eerste te gebruiken. Daarmee kan je dan een afspraak maken bij een testcentrum. Je ontvangt ook een link naar een quarantaineattest indien je niet kan telewerken. Zodra je de testcodes ontvangt, maak je een afspraak om je te laten testen rond de vijfde dag na je hoogrisicocontact. De code is geldig van de derde tot de zesde dag. Zo heeft iedereen genoeg tijd om een afspraak te maken in een testcentrum. 

In principe blijf je in quarantaine totdat je een negatief testresultaat ontvangt. Uitzondering: vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact kan je uit quarantaine als je dagelijks een zelftest afneemt, die negatief is, totdat je het negatieve resultaat van je PCR-test ontvangt. Blijf ondertussen voorzichtig, respecteer zeker de voorzorgsmaatregelen van mondmasker, handhygiëne en afstand en beperk je sociale contacten tijdens de daaropvolgende week. Zeker hoogrisicocontacten die onder hetzelfde dak wonen, moeten extra waakzaam zijn en contacten met andere personen maximaal beperken. Mensen die kunnen telewerken, moeten dat absoluut doen. 

Je ontvangt dus geen uitnodiging meer voor een tweede test of je hoeft de tweede code niet te gebruiken. Als je toch symptomen krijgt, gebruik je zo snel als mogelijk de zelfevaluatietool om een code voor de gratis PCR-test te krijgen. 

Zorgpersoneel

Voor beroepsgroepen waarvoor vandaag specifieke uitzonderingen bestaan, zoals zorgpersoneel, blijven uitzonderingen mogelijk. Maar dat steeds in en na overleg met de bedrijfsarts of de arts bevoegd voor infectiepreventie.

Niet-gevaccineerden

Voor niet gevaccineerde personen blijft het test- en quarantaine beleid ongewijzigd. Dit betekent dat je je tweemaal laat testen: de eerste keer onmiddellijk na ontvangst van de testcodes, en op dag 7 na het hoogrisico contact. Ondertussen blijf je in quarantaine. De quarantaine kan worden beëindigd na een negatieve tweede test. 

Druk blijft

Vorige week werden in totaal 720.000 PCR-testen uitgevoerd in testcentra en labo’s. Daarnaast werden ook 120.000 snelle antigeentesten afgenomen door zorgverleners, waaronder heel wat apothekers. Dagelijks worden er enkele tienduizenden zelftesten verkocht. De druk op de eerste lijn, testcentra en labo’s blijft toenemen. Er werden al initiatieven genomen om de druk op de huisartsen te verlichten: mensen met symptomen kunnen via een zelfevaluatietool nagaan of ze een test nodig hebben en eventueel meteen de testcode ontvangen. Mensen zonder symptomen die om de mensen in hun omgeving niet te besmetten een zelftest doen en die positief testen, kunnen via contactopsporing (02/214 19 19) een code vragen om gratis een PCR-test te laten afnemen.

Download het volledige persbericht en de infografiek met een overzicht van het testbeleid.