Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Werkgroep taak- en functiedifferentiatie

Finaal rapport is klaar.

Einde 2022 heeft minister het initiatief genomen een werkgroep aan te stellen die zich dient te buigen over een mogelijke taak- en functiedifferentiatie. De leden van de werkgroep namen op nominatieve basis en op basis van hun expertise en achtergrond deel aan de werkgroep. Ze vertegenwoordigden niet een eventuele beroepsorganisaties. Volgende beroepsgroepen maakten deel uit van 
de werkgroep: verpleegkundigen (HBO5, bachelor, verpleegkundig specialisten), zorgkundigen en artsen. Ook Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van NETWERK VERPLEEGKUNDE werd aangesteld als expert. We danken prof. Ann Van Hecke voor het voorzitten van deze niet evidente opdracht. 

“Als we hoogstaande zorg in ons land willen blijven verzekeren, moeten we niet alleen volop blijven investeren in onze gezondheidszorg, maar ook de inzet van ons zorgpersoneel herbekijken. Zo is een brede hervorming van onze verpleegkundige zorg nodig om iedereen klaar te stomen voor de toekomst én de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen. Dit wil zeggen dat we niet alleen de verpleegkundige profielen, maar ook verpleegkundige handelingen in hun geheel onder de loep nemen en dit met één doel: alle verpleegkundigen in de praktijk naar waarde inzetten.” Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Belangrijk is om mee te delen dat dit een eerste werkstuk is op basis waarvan de minister aan de officiële raden en commissies adviesvragen zal stellen waardoor het brede werkveld ook zal worden geconsulteerd. Verderzetting en uitrol van het werk dient dus nog de komende jaren te gebeuren.