Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Extra verloning en andere voor zorgpersoneel

Persconferentie minister Vandenbroucke

Gisteren gaf minister Vandenbroucke een persconferentie waarin hij de investeringen in de gezondheidszorg van de afgelopen jaren en deze die ingaan op 01 juni 2022 verduidelijkt. 


Enkele zaken op een rij:
  • Vanaf vandaag - woensdag 1 juni - worden de honoraria van alle zelfstandige zorgverleners (behalve de kinesitherapeuten) met 2% verhoogd. Onlangs besliste de regering immers een budget van 207 miljoen euro vrij te maken om in 2022 een eenmalige bijkomende vergoeding toe te kennen aan de zorgverleners van wie de honoraria gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex: deze uitzonderlijke ingreep doen we omdat de indexering in het budget van de ziekteverzekering volgens het gangbare systeem met veel vertraging gebeurt: een volledige compensatie voor de snelle prijsstijgingen van de voorbije maanden gebeurt in 2023. 
  • Intussen komt daar de concrete invulling van het sociaal akkoord bij, goed voor een totale investering van 600 miljoen euro. 500 miljoen euro van dat bedrag wordt gebruikt voor de structurele verhoging van de lonen in het kader van de IFIC-hervorming; 100 miljoen euro investeren we in betere arbeidsomstandigheden, én een verhoging van de attractiviteitspremie of de eindejaarspremie. 
  • In de private sector is IFIC in voege sinds 1 juli 2021. Ook in de publieke sector zijn ondertussen de nodige stappen gezet voor een gefaseerde implementatie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. Daar wordt IFIC momenteel op het terrein uitgerold. Mensen hebben de vraag om hun keuze voor IFIC kenbaar te maken ondertussen al gekregen of zullen deze binnenkort ontvangen. Ze worden hierover in detail geïnformeerd door hun werkgever. IFIC is voor heel wat mensen in de zorg een vooruitgang. Maar na een analyse van de sectorlonen is gebleken dat er zich voor de gespecialiseerde verpleegkundigen een abnormaliteit stelde. Hun specialisatie werd niet of onvoldoende gevaloriseerd in IFIC, terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgdiensten en deze diensten net een sleutelrol vervulden tijdens de pandemie. Daarom investeren we vanaf 2023 bijkomend 45 miljoen euro in gespecialiseerde verpleegkundigen, met een tussenstap in 2022 (zie verder bij 4).
  • Een verhoging van de eindejaarspremie voor de private sector en de attractiviteitspremie voor de publieke sector - tot 400 euro bruto voor wie voltijds werkt - voor alle federale zorgpersoneel. De premie wordt a rato van het arbeidsregime uitbetaald. Met andere woorden, werk je halftijds, dan heb je recht op een premie van 200 euro bruto. Om te beoordelen of je recht hebt op de premie, wordt er rekening gehouden met je prestaties tussen 1 januari en 31 augustus. Stroom je in vanaf 1 september, dan heb je het daaropvolgende jaar een eerste keer recht op de premie (met andere woorden: dit jaar geldt de premie alleen voor wie voor 1 september al aan het werk was in de sector). De premie wordt jaarlijks in december uitbetaald, dit jaar een eerste keer. Ze is geldig voor alle personeel van de federale gezondheidssectoren: van keukenpersoneel tot gespecialiseerde verpleegkundigen. Let wel, het gaat om een brutobedrag: hier gaan belastingen en sociale bijdragen af.
  • Dit complement krijgt de vorm van een forfaitair bedrag waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Concreet betekent dit: 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een erkende bijzondere beroepstitel die voltijds werken in een erkende ziekenhuisdienst en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een erkende bijzondere beroepsbekwaamheid die voltijds werken in een erkende ziekenhuisdienst of met een erkende bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie die voldoende prestaties heeft geleverd in de thuisverpleging, en voor zover deze volgens IFIC betaald wordt. Voor degenen die deeltijds werken, worden die bedragen in functie van de arbeidsduur berekend. Voor een halftijdse wordt dat dus de helft of 1.250 euro bruto voor een gespecialiseerde verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel; voor een 4/5e betekent dat 2.000 euro bruto voor een gespecialiseerde verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel. Het wordt jaarlijks in één keer uitbetaald in de maand september. LEES HET VOLLEDIGE DOCUMENT VOOR MEER UITLEG EN MODALITEITEN.