Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wat betekent de vaccinatiestrategie voor verpleegkundigen?

Verpleegkundigen kunnen zeker zijn van vaccin in eerste fase.

Op vraag van het IMC Volksgezondheid is een taskforce opgesteld voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie over alle bestuursniveaus heen. Het doel: een werkbaar plan van aanpak en een duidelijke communicatie naar de zorgsector en de bevolking. Hoe zit het voor de verpleegkundige? Bekijk hier de powerpoint presentatie van het IMC Volksgezondheid. 

Europa kocht 5 vaccins aan die aan strikte, strenge controles onderworpen zijn. Na onderzoek is hun effectiviteit, kwaliteit en veiligheid bewezen en kunnen ze dus binnenkort verdeeld worden onder de Europese lidstaten. 
Eind dit jaar, begin volgend jaar verwachten we een goedkeuring van de vaccins voor verkoop. Die zouden dan in de loop van januari 2021 beschikbaar zijn op de markt waarna de vaccinatie kan starten. Het gaat hier specifiek om 600.000 dosissen van het Pfizervaccin, waarvan er 2 per persoon nodig zijn.

Voor wie is dit vaccin?
In eerste instantie zijn de beschikbare dosissen voor de prioritaire doelgroepen, onderverdeeld in 6 categorieën. Leden van NVKVV bevinden zich in de eerste 3 groepen en zijn dus zeker van een vaccin tijdens de eerste fase van de vaccinatiestrategie. De 6 categorieën zijn:

  1. Bewoners, personeel en vrijwilligers van woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door collectieve zorginstellingen.
  2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen, en die in de eerste lijn werken. Ook stagiairs in opleiding worden hier meegerekend.
  3. Andere medewerkers in ziekenhuis en gezondheidsdiensten.
  4. Personen van 65 jaar of ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën.
  5. Personen van 45 tot 65 jaar die risicopatiënt zijn. Mensen met obesitas, diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- of leverziektes, hematologische ziektes en kankerpatiënten. Deze lijst is nog niet definitief afgesloten.
  6. Personen die essentiële maatschappelijke of economische functies uitoefenen.

Hoe gaan we te werk?
Er zal gewerkt worden in drie fases. Fase 1A zal een gecentraliseerde vaccinatie zijn met prioriteit voor de risicogroepen, namelijk bewoners en personeel van woonzorgcentra en zorginstellingen, zorgprofessionals in de eerste lijn en in het ziekenhuis. In deze fase is een beperkte hoeveelheid multi-dose vaccins beschikbaar dat opgeslagen wordt bij de producent of het FAGG aan -75°C. De toediening gebeurt in het woonzorgcentrum, het ziekenhuis of de zorginstelling, in samenwerking met de arbeidsgeneesheer. 

In fase 1B gaat het ook om een gecentraliseerde vaccinatie, met uitbreiding van die prioritaire groepen. Ambulante 65+’ers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar en personen die essentiële maatschappelijke of economische functies uitoefenen. Dit is de fase waarin grotere aantallen en meerdere multi-dose vaccins beschikbaar zijn die minder complex zijn qua opslag. Hierdoor worden ze centraal opgeslagen, in bijvoorbeeld een lokaal depot of ziekenhuis. Vaccinatie vindt plaats in triage- of vaccinatiecentra van de eerste lijn en van het lokaal bestuur.

Fase II tot slot houdt een uitbreiding naar de laagrisicogroepen in. In deze fase zijn zowel multi- als single-dose vaccins met eenvoudige opslag beschikbaar. Hierdoor kan zowel de opslag als distributie gedecentraliseerd worden. In deze fase vaccineren we andere risicopatiënten en volwassenen en zetten we de fases 1A en 1B verder. Vaccinatie kan gebeuren in bedrijven, scholen of zorginstellingen.

Wil je alles nog eens nalezen? Download hier de bijlage