Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Erika Vlieghe

Verpleegkundigen zijn kostbaar goed

Virologen waren de afgelopen periode maanden een belangrijke steun voor ons land. Ze kunnen helaas niet op de congresweek aanwezig zijn, maar hebben een belangrijke boodschap voor jullie: 

‘Verpleegkundigen hebben een sterke rol gespeeld de afgelopen maanden,’ vertelt professor Erika Vlieghe, virologe en voorzitster van de GEES. ‘Hun rol is onderschat en onderbelicht, terwijl ze ‘kostbaar goed’ zijn. Verpleegkundigen toonden heel wat leadership en een grote inzet. Deze crisis legt natuurlijk ook de pijnpunten bloot. Het verpleegkundig kader in ziekenhuizen is sowieso al krap, dat voelden we nu zeker. Ook in woonzorgcentra is er een onderbestaffing van verpleegkundigen, terwijl zij daar een belangrijke rol te vervullen hebben in de coördinatie van de zorg en de begeleiding van de zorgkundigen.’

Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn onmisbaar
‘De crisis toonde het belang van gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals spoedverpleegkundigen. Ze beschikken over specifieke vaardigheden die van groot belang zijn en die je tijdens een crisis niet snel kan leren. Het is dan ook belangrijk dat we jongeren warm blijven maken om verpleegkunde en verpleegkundige specialisaties te studeren. In hun opleiding moet er ruim aandacht zijn voor infectiepreventie, het is belangrijk dat zorgverleners van alle niveaus hier goed in getraind zijn.’

Op adem komen tijdens de congresweek
‘Verpleegkundigen hebben zich enorm ingezet de afgelopen maanden. Het lijkt me belangrijk dat ze ook de tijd krijgen om weer op adem te komen. Ook moeten ze de kans krijgen om als beroepsgroep ervaringen uit te wisselen over hoe zij de crisis hebben ervaren.’