Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Dank aan de verpleegkundigen ziekenhuishygiŽnisten

voor hun excellente aanpak in coronatijden

Met beperkte middelen aan beschermmaterialen, vooral in de eerste weken van de coronacrisis, hebben de verpleegkundig ziekenhuishygiënisten en de teams ziekenhuishygiëne in de ziekenhuizen patiënten en zorgverleners zo veilig mogelijk doorheen deze woelige tijden geloodst.

De vraag naar hun kennis was nog nooit zo hoog: ze deelden ook jullie expertise met onder meer de woonzorgcentra waar COVID-19 ongemeen hard toesloeg.

Verpleegkundig ziekenhuishygiënisten hebben een eigen specifieke inbreng in de teams ziekenhuishygiëne waar ook artsen ziekenhuishygiënisten en anderen deel van uitmaken en dat zowel in de grotere en universitaire ziekenhuizen als de regionale ziekenhuizen. Door de COVID-19 zijn ze nog meer dan voordien een bewezen onmisbare schakel in infectiepreventie en in de hele kwaliteit van zorg in elke zorginstelling en de thuiszorg. Ook in betere tijden zal de werkgroep infectiebeheersing NVKVV (WIN) deze bewezen onmisbaarheid blijven proberen omzetten in gebeitelde erkenning. De leden van de werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV overlegden in deze tijden voortdurend met elkaar en deelden kennis en best practices om deze crisis te blijven beheersen.

Jullie hebben allen erg vermoeiende dagen achter de rug, maar die hebben geloond, waarvoor onze dank en bewondering!

Werkgroep infectiebeheersing NVKVV (WIN)