Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Diabeteseducatie in de eerstelijn

Videoconsultaties tijdens Covid-19 crisis

NVKVV heeft sinds jaren en vertegenwoordiging in het RIZIV. Via deze vertegenwoordiging werd volgende maatregel gerealiseerd: 

Om tijdens de Covid-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diabeteseducatie, nemen we tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns diabeteseducatie.
Deze maatregelen laten videoconsultaties toe voor diabeteseducatoren bij patiënten met zorgtraject diabetes type 2 en voor diabeteseducatoren, diëtisten, apothekers en verpleegkundigen bij patiënten met ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.
De terugbetaling van diabeteseducatie vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen diabeteseducatie te garanderen voor mensen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen. 


Door de inzet van vrijwillige gemandateerden in beleidsorganen komen verpleegkundigen samen vooruit.