Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Centraal aanmeldpunt beschermingsmateriaal COVID-19.

We blijven druk zetten zodat dit strikt noodzakelijke materiaal tot bij jullie komt!

Alle zorgverleners die rechtstreeks fysiek contact hebben met patiënten of bewoners wiens zorg niet kan worden uitgesteld, moeten over voldoende beschermend materiaal beschikken. Het gaat hier zowel om het beschermen van zorgverleners (en hun gezin). Maar de bescherming geldt ook in de andere richting: een besmette zorgverlener kan onwetend verspreider zijn bij mensen die zorg nodig hebben en dus meer kwetsbaar zijn. Het zorgpersoneel staat in de frontlinie van de oorlog die Covid-19 veroorzaakt. Zij verdienen hierbij de best mogelijke beschermingsmaatregelen!  

Aansluitend moeten zorgverleners zoveel als mogelijk worden getest op Covid-19.


De federale overheid wil de tekorten in beschermingsmateriaal in kaart brengen en centraliseren via één centrale toegangspoort.  

Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met onderstaand formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…) Ze koppelen dit in de mate van het mogelijke aan beschikbare goederen.

Het RIZIV heeft op maandag 30 maart 2020 nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, het gebruik van mondmaskers en over wie te testen nu er stilaan meer testcapaciteit komt. De volledige mededeling vind je HIER. 

BENT U LID VAN NVKVV EN HEEFT U ONVOLDOENDE BESCHERMMATERIAAL BESCHIKBAAR OP HET WERK?