Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Steun voor eerstelijnsorganisaties

Heb je extra uitgaven? Vraag financiŽle steun aan de Koning Boudewijnstichting

De eerstelijn speelt een cruciale rol in de strijd tegen corona. Thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen en anderen krijgen nu extra zorgvragen en werken met aangepaste richtlijnen die extra materiaal en meer handelingen vragen zoals beschermingsmaatregelen en digitale contacten. 

Het Fonds dr. Daniël De Coninck, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om de uitdagingen van de crisis aan te kunnen en biedt een financiële injectie van 10.000 euro aan. Om die steun aan te vragen, hanteren ze een verkorte, lichte en snelle procedure zodat eerstelijnsorganisaties hun uitzonderlijke noden hiermee op kunnen vangen. 

Alle niet-commerciële eerstelijnsorganisaties (organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen zoals zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s…) in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die moeilijkheden ondervinden in hun werking door het COVID-19 virus, kunnen deze steun aanvragen. 

Die kunnen ze gebruiken voor uitgaven die het gevolg zijn van de coronacrisis. Voorbeelden daarvan zijn het aanpassen van de werkorganisatie en -methoden zoals online contacten, aankoop van beschermingsmiddelen, aankoop van digitale communicatiemiddelen, informatie- en sensibiliseringstools voor specifieke groepen, bijkomende psychosociale hulp aan mensen thuis, aantrekken van bijkomend personeel of samenwerking met vrijwilligers.

Meer informatie vind je hier.