Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

VIKZ Forum Kwaliteit Eerstelijn vzw - 6 december 2019

Zet in op kwaliteitsverbetering en transparantie

Kwaliteit van zorg vormt één van de centrale pijlers in de beleidsnota van Vlaams ministevan Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke. Via het VIKZ zullen daartoe met de verschillende sectoren in zorg en welzijn nieuwe kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld. 

Transparantie om te verbeteren: het VIKZ wil op die manier de sectoren de nodige input bieden tot kwaliteitsverbetering en beleidsondersteunend werken. Tevens wordt de transparantie van de kwaliteitsmetingen verhoogd waarbij deze zoveel mogelijk online consulteerbaar wordt gemaakt op één centraal platform (Zorgkwaliteit.be) zodat de Vlaming de kwaliteit van de zorg zelf kan opvolgen.

Tijdens dit Forum wordt een overzicht gegeven van de lopende initiatieven omtrent kwaliteit binnen de eerstelijn en wordt een aanzet gegeven tot meerjarendoelstellingen die verder met de betrokken sectoren en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen worden geconcretiseerd.


POSITIONERING VIKZ

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) is een onafhankelijke vzw, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, die in november 2017 formeel werd opgericht. Sinds januari 2019 kent het VIKZ een operationele doorstart met de aanstelling en opstart van het nieuwe VIKZ-team. 

Het VIKZ heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in die sectoren die daaromtrent met het VIKZ een overeenkomst hebben afgesloten transparant te maken en te verbeteren teneinde het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen. 

Het VIKZ wil uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een platform bieden waar de zorggebruiker terecht kan voor gebruiksvriendelijke informatie over de zorgkwaliteit op basis van een kernset van indicatoren die echt relevant zijn. 

Het VIKZ wil mee bouwen aan een geïntegreerd, toekomstgericht Vlaams kwaliteits-beleid, en werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (met onder meer de Zorginspectie). 

Het VIKZ is een overkoepelend orgaan die de verschillende initiatieven omtrent zorgkwaliteit in Vlaanderen wil ondersteunen en coördineren. Momenteel lopen er initiatieven in 4 sectoren (de feitelijke verenigingen van het VIKZ) die door het VIKZ worden gecoördineerd, nl. Algemene Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg, Residentiële Ouderenzorg en Eerstelijn.

Voor de eerstelijn lagen de doelstellingen in 2019 vooral op het in kaart brengen van de lopende initiatieven en de opstart nieuwe ontwikkelingsgroepen, waaronder één omtrent ervaringsmetingen.

In 2020-2023 willen we: 

  • De expertise verder opbouwen omtrent kwaliteitsbeleid en -verbetering: wat werkt wel en niet?
  • Het kader verder ontwikkelen van criteria op basis van waarop indicatoren worden afgetoetst.
  • Van data naar informatie: we gaan actief aan de slag met data, we willen beleidsondersteunend werken en we willen samen met de sector verbeterpotentieel identificeren.
  • Ontwikkeling nieuwe indicatoren, benchmarken en publiek rapporteren: 
    • (1) per sector, vanuit de huidige sectoren betrokken in eerstelijn,
    • (2) sectorbreed: onder meer ontwikkelen van ervaringsmetingen,
    • (3) kwaliteitsindicatoren op niveau eerstelijnszone, preventie en gezondheidsdoelen: in nauwe samenwerking met VIVEL en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

PROGRAMMA FORUM EERSTELIJN

Zie hier.

CONTACTGEGEVENS


Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), vzw:

Hilde Deneyer, Voorzitter Feitelijke Vereniging Eerstelijn en lid Raad van Bestuur VIKZ

hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be

0476 / 77 78 28

 

Woordvoerder minister Wouter Beke:

Steffen Van Roosbroeck

0479 / 24 54 64

steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be

  

 

Svin DeneckereDirecteur VIKZ

svin.deneckere@vikz.be,

0475 / 73 58 95

 

Woordvoerder Agentschap Zorg en Gezondheid:

Joris Moonens

joris.moonens@vlaanderen.be

0490/ 65 46 40