Aandachtspunten en acties
Welke problemen stellen zich op dit moment voor de vroedvrouwen? 
  1. Eerstejaarsstudenten vroedkunde kunnen momenteel geen registratie als zorgkundige krijgen.
  2. Vroedvrouwen worden in de toekomst (waarschijnlijk vanaf 2014) niet meer gelijkgesteld met verpleegkundigen en mogen niet meer overal verpleegkundige handelingen stellen.
  3. Vroedvrouwen kunnen de bijzondere beroepstitels van de verpleegkundigen (oncologie, spoed en intensieve, geriatrie, pediatrie/neonatologie) niet behalen.
  4. Er is geen duidelijkheid over de permanente vorming voor vroedvrouwen die op een niet-vroedkundige dienst werken. Wanneer ze geen 75 uren vorming voor vroedvrouwen volgen, krijgen ze de beroepstitel van vroedvrouw niet. Worden ze dan gelijkgeschakeld met verpleegkundigen? Of niet?

De Unie van Vlaamse Vroedvrouwen kaart deze hangijzers aan bij het beleid en bij de Federale Raad voor de vroedvrouwen en zoekt naar oplossingen.
We houden je op de hoogte!

De Unie van Vlaamse Vroedvrouwen werkt ook aan:
  • de publicatie van informatie voor vroedvrouwen in Touché en Vitaal
  • vroedkundig gerichte artikels in het tijdschrift Nursing 
  • de Vlaamse vroedkundige cyclus: uitwisseling van ervaringen voor en door Vlaamse hoofdvroedvrouwen tijdens 2 studiedagen per jaar
  • de organisatie van cursussen in het Vervolmakingscentrum
  • de organisatie van het jaarlijkse Najaarssymposium
  • de organisatie van een studiedag tijdens de jaarlijkse 'Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen' in Oostende
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd
Inlogtips