Werkgroepen
Terug

Pijnverpleegkundigen

De werkgroep pijnverpleegkundigen bestaat uit geëngageerde verpleegkundigen voor wie het pijnbeleid nauw aan het hart ligt. De werkgroepleden komen uit verschillende zorgsettings in gans Vlaanderen. De werkgroep probeert haar steentje bij te dragen om het pijnbeleid in de zorginstellingen en de thuiszorg te verbeteren enerzijds door pijnverpleegkundigen te ondersteunen, anderzijds door beleidsmaatregelen van dichtbij op te volgen. De werkgroepleden engageren zich om een netwerk te creëren voor pijnverpleegkundigen en om hen vormingsmomenten en accurate kennis aan te bieden. Zo heeft de werkgroep ook een nauwe samenwerking met de Belgian Pain Society voor het jaarlijkse congres.  

Ook het aanbieden van kwaliteitsvolle en actuele vormingen gaat de werkgroep pijnverpleegkundigen niet uit de weg. Samen leiden inspanningen tot een specialistische studiedag tijdens de Week van de verpleegkunde - Kursaal Oostende. Pijnverpleegkundigen ontmoeten mekaar jaarlijks op de studiedag algologische functies. De locatie alsook het programma is iedere jaar verschillend. Lees meer over dit ontmoetingsmoment in de nieuwsberichten onderaan deze pagina. 

Lees meer over de werkgroepen en bekijk de foto's in het jaarverslag.


Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Susan BROEKMANS
Voorzitter

Verpleegkundig pijnspecialist UZ Leuven

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Werkgroeplid

Lid van de raad van bestuur - Lid van de Nederlandstalige kamer AUVB - lid van de werkgroep pijnverpleegkundigen en ouderenzorg PROFESSIONEEL: Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Adelheid BOECKX
Werkgroeplid

Verpleegkundig specialist Pijn in het UZ Gent

Nieuws