Alle
Terug

Studiedag Pijnverpleegkundigen


Chronische pijn: van symptoom naar ziekte

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: voordagvoorzitters: Mevr. Liesbeth Van Uytvange en Mevr. Myriam Arren, leden
werkgroep pijnverpleegkundigen, NETWERK VERPLEEGKUNDE

Trauma en chronificatie van pijn
Mevr. Liesje Lagae, klinisch psychologe, AZ Groeninge Kortrijk

Pijn is meer dan 'auw’!
Dr Guido Nicolaï, huisarts, verslavingsarts, CRA, 

Verslaafd in het WZC en erbuiten: is inadequate pijn behandeling gevaarlijk?
Dr. Guido Nicolaï, huisarts, verslavingsarts, CRA 

Namiddagvoorzitters: Mevr. S. Broekmans, verpleegkundig pijnspecialist, UZ Leuven, voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen, NETWERK VERPLEEGKUNDE en dhr. Lieven Deltour, lid werkgroep pijnverpleegkundigen, NETWERK VERPLEEGKUNDE

Waarom aandacht voor bevraging en registratie van (acute) pijn?
Dhr Jeff Bosteels, Verpleegkundig specialist pijn, UZ Leuven

Aandacht voor de niet-farmacologische aanpak van pijn
Mevr. Liesbeth Van Uytvanghe, verpleegkundig pijnconsulent, OLV Aalst

Pijneducatie als hulp bij chronische pijn
Dhr. Geert Bakelants, schade-expert bij verzekeraar P&V en Vivium

Pijn en beleving bij het operatietraject: pre-, per- en postoperatief
Dr. Arne Decramer, orthopedisch chirurg, AZ Delta Roeselare

16.50u Afsluiting

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering + toegang tot het volledige digitale
         platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (attest ontvangt u ter plaatse);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 02.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 129 euro
- fysieke deelname: 95 euro
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 169 euro
- fysieke deelname: 125 euro
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 109 euro
- fysieke deelname: 85 euro
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 135 euro
- fysieke deelname: 107 euro
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.