Alle
Terug

10th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues


Van 6 tot 9 december 2022 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 10de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus vindt online plaats. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen-en buitenland lezingen geven over verschillende topics binnen de verpleegkundige ethiek. Tijdens deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan: 
- de ethische fundering van de verpleegkunde, 
- het omgaan met verpleegkundig-ethische dilemmas,
- ethische aspecten van verpleegkundige zorg tijdens de Covid-19 pandemie,
- verpleegkundig-ethische redeneerstijlen,
- verpleegkundige perspectieven op palliatieve sedatie en euthanasie,
- relationele autonomie in de levenseindezorg, 
- verpleegkundige perspectieven op het omgaan met intimiteit en seksualiteit in de zorg, 
- ethiek in de neonatologie,
- kwalitatief onderzoek in de verpleegkundige ethiek (QUAGOL). 
Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels. 

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals verpleegkunde, geneeskunde, filosofie, gezondheidszorg en doctoraatsstudenten in al deze gebieden. Docenten van hogescholen, leden van commissies voor ethiek en leidinggevenden uit alle sectoren van de gezondheidszorg worden in het bijzonder uitgenodigd.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u rechtstreeks onze cursuswebsite 10th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in the Field of Nursing Ethics – Summer Schools and short courses (kuleuven.be) bezoeken. U vindt ook informatie in de brochure in bijlage. U kan ook mailen naar Chris.Gastmans@kuleuven.be.
 
 
Prof. Dr. Chris Gastmans
Full Professor and Director
Centre for Biomedical Ethics and Law – Faculty of Medicine
KUL