Alle
Terug

Studiedag KinderverpleegkundeStudiedag Kinderverpleegkunde

HYBRIDE

Hoe voel je je vandaag, …?
Stressreductie aanpak bij kinderen

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter

Fysiologie van de pijn en medicamenteuze pijnbestrijding 
Mevr. S. Debulpaep, kinderarts UZ Gent 

Fair Care en comfort talk, de juiste behandeling voor de juiste patiënt
Mevr. S. Debulpaep, kinderarts UZ Gent 
VR brillen – kosmonautjes
Mevr. J. Nijs, kinderverpleegkundige, UCLL

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Medische procedures bij kinderen met autisme
Mevr. S. Sioulants, orthopedagoog, Gauzz Outreach  

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Implementatie Fair Care met kleine stapjes vooruit
Mevr. I. Lelievre, Mevr. E. Hemans en Mevr. A. Van den Berg, 
verpleegkundigen, Fair care team Sint-Maarten ziekenhuis

Impact van pijn bij kinderen op verpleegkundigen. 
Hoe kunnen we  onze draagkracht en zelfzorg laten toenemen?
Mevr. A. Boury, psycholoog, Denkzorg UZ Gent 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Ervaringsdeskundige – praktische tips kinderen met prikangst en buikpijn
Mevr. A. Roete, Verpleegkundige pijn bij kinderen, UZA

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).