Alle
Terug

Studiedag verpleegkundigen Diabetes


Studiedag Diabetes

Voor zorgverleners in diabetescare


HYBRIDE
 
"On the road with: Yuval Noah Harari: de geschiedenis van morgen:
 In 2012 stierven in de wereld:
 620.000 mensen door geweld
 800.000 mensen door zelfmoord
 1.500.000 mensen door diabetes
 Anno 2022: 100 jaar insuline, waar staan wij nu?"


08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. E. Van Nuland, paramedisch coördinator Obesitaskliniek UZ
Leuven, voorzitter werkgroep verpleegkundigen diabetes NVKVV

Diabetes en hormonen, puberteit en kinderen?
Dr. S. Depoorter, algemeen kinderarts met een subspecialisatie in de kinderdiabetologie en
kinderendocrinologie, AZ Sint Jan; lid van de Belgian Society of pediatric endocrinology and
diabetology

Hoe diabetes patiënten voorbereiden
Dr. M. Kerrebrouck, endocrinologe, AZ Damiaan, Oostende

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Verdoken diabetes herkennen
dr. L. Trenson, endocrinologe AZ Zeno Knokke/Blankenberge

Preventie & vroegdetectie van diabetes type 2 in Vlaanderen: een haalbare kaart!
Zoet Zwanger en HALT2Diabetes projecten onder de loep
Mevr. S. Verstraete, projectcoördinator beheersovereenkomst preventie, Diabetes Liga

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Wat doe je met een patiënt op je afdeling die diabetes heeft?
Mevr. K. de Gussemé, hoofdverpleegkundige diabetologie, endocrinologie, dermatologie, UZ Brussel

Diabetes en slaap
dr. J. Vanderlinden (PhD), verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, slaaptherapeut
en onderzoeker en docent aan Odisee hogeschool, KU Leuven, VUB.

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Bewegen en diabetes
Mevr. S. Lambers, kinesist, BOV coach, gerontoloog, onderzoeker Odisee Hogeschool

Medicatie bij obesitas
Prof. Dr. B. Van der Schueren, endocrinoloog, UZ Leuven, voorzitter BASO

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).