Horatio - Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg

1 internationale representatieve organisaties op vlak van psychiatrische verpleegkunde


Horatio - Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg

Horatio: European Psychiatric Nurses werd opgericht in 2004. Europa kent slechts 1 internationale representatieve organisaties op vlak van psychiatrische verpleegkunde. Momenteel zijn er 19 nationale organisaties, waaronder het NETWERK VERPLEEGKUNDE, werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg en 10 wereldwijde instituten lid van deze internationale associatie van psychiatrische verpleegkundigen.
De globale doelstelling van Horatio is om zowel de stem van de cliënt als de hulpverlener te vertegenwoordigen op Europees niveau. Ze ondersteunen tevens de ontwikkeling van de psychiatrische verpleegkunde, het onderwijs en het onderzoek. Een voorbeeld om tegemoet te komen aan die doelstellingen is de ontwikkeling van de Turku Declaration in 2011. Het centrale uitgangspunt van dit document luidde: ‘Wat is specifiek aan psychiatrische verpleegkunde? Wat is uniek? Wat doen andere disciplines niet of tenminste niet zo consistent als wij?’. 

 


Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Liesbet VAN BOS
Mandataris

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: GGZ tot 2021 - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV - Lid HORATIO (Europees). PROFESSIONEEL : Verpleegkundige PZ Sint-Norbertus - Duffel

Nieuws