Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Medische Beeldvorming


Medische Beeldvorming, een discipline met veel facetten

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter, dhr. Benoit Durnez, Coördinerend hoofdverpleegkundige AZ Delta
Roeselare, voorzitter werkgroep Medische Beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE

Cerebrale klonteranalyse (stroke)
Dr. Olivier François, Interventioneel neuroradioloog AZ Groeninge Kortrijk, 

Instelkunde mammografie, een uniforme kwaliteitsvolle aanpak (REMKO)
Mevr. Evelien Taelemans, OLV Aalst

Photon counting: nieuwe inzichten en praktische aandachtspunten
Dhr. Walter Coudyser, studieverpleegkundige/expert CT en mevr. Mirte Janssens, Technoloog medische beeldvorming, UZ Leuven

Ablaties op CT - Medische ontwikkelingen en verpleegkundige aandachtspunten
Dr. Jan Vanrusselt, interventioneel radioloog Jessa ziekenhuis en dhr. Johan Bogaerts, verpleegkundige interventionele radiologie, Jessa ziekenhuis

Omgaan met slachtoffers van seksueel geweld
Dr. Lieven Wostyn, Directeur CSG Az Delta, Zorgcentrum na Seksueel Geweld AZ Delta

Radioprotectie - Refresh & recommendations
Mevr. An De Crop, PhD, Erkend deskundige in de medische stralingsfysica dienst radiologie en nucleaire geneeskunde AZ Delta, HoGent

Medische beeldvorming en de kritieke patiënt
Dhr. Art Vereecke, Odisee (o.v.)

Medische beeldvorming in rampomgeving: ervaring Be-Fast team nav aardbeving Syrië-Turkije
Joeri Busschaert, verpleegkundige, Jan Yperman, Ieper

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering + toegang tot het volledige digitale
         platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (attest ontvangt u ter plaatse);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 02.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 129 euro
- fysieke deelname: 95 euro
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 169 euro
- fysieke deelname: 125 euro
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 109 euro
- fysieke deelname: 85 euro
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 135 euro
- fysieke deelname: 107 euro
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.