Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Ouderenzorg


Verbonden door de complexiteit van geriatrische zorg

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: dhr. K. De Cuyper, voorzitter werkgroep ouderenzorg NETWERK
VERPLEEGKUNDE

Behoeftengebaseerde zorg bij ouderen in diverse settings: van zorgvisie tot praktijk (project Odette)
Mevr. Katrin Gillis, onderzoeker, Odisee Hogeschool-Universiteit Antwerpen

VERBANdoos: woorden maken of kraken: het belang van respectvolle communicatie
Dhr. Paul Goossens, Real Larnou, Olivier Constant, Vlaamse Werkgroep van Mensen met Dementie

HELP! Agressie bij een persoon met dementie ?!
Mevr. Christel Francken, teamtrekker chronische zorg, geriatric topics/ergonomie, vormingscentrum HIVSET, Turnhout

Kunnen LGBTQI+ ouderen gewoon zichzelf zijn in uw zorgorganisatie?
Mevr. Maggy Doumen, co-voorzitter van de vzw RAINBOUWAMBASSADORS

Wondzorg bij ouderen; verbonden door verbanden
Dhr. Koen Cortebeeck, coördinator en verpleegkundig expert wondzorg, GZA ziekenhuizen

Medicatiebeleid, een uitdaging voor zorgteams
Dhr. Michael Storme, vice voorzitter APB, Algemene Pharmaceutische Bond

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering + toegang tot het volledige digitale
         platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (attest ontvangt u ter plaatse);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 02.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023, 
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 129 euro
- fysieke deelname: 95 euro
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 169 euro
- fysieke deelname: 125 euro
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 109 euro
- fysieke deelname: 85 euro
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 135 euro
- fysieke deelname: 107 euro
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.