Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Thuisverpleegkundigen


Thuisverpleging... er valt altijd en op vele vlakken iets te beleven...

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. K. Scheepmans, lid werkgroep Thuisverpleegkundigen Netwerk
 Verpleegkunde

Visie en anders durven denken over thuisverpleging
Dhr. Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Evaluatie van de nieuwe nomenclatuur wondzorg
Mevr. Els Bulteel, directeur zorgverleners ZorgConnect, dhr. Stefan Theugels, huisarts, medisch directeur Domus Medica,  mevr. Adna Huskic, thuisverpleegkundige en referent Geestelijke Gezondheidszorg, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, dhr. Pascal Van Waeyenberghe, thuisverpleegkundige, referentieverpleegkundige wondzorg

Update thuisverpleging en vooruitblik (RIZIV en niet-RIZIV gerelateerde zaken)
Dhr. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Iedereen gaat dood
Mevr. Lien De Metsenaere, gespecialiseerd in coaching rond stress, burn-out, rouw en verlies

Inzetbaarheid van zorgkundigen
Duo-presentatie

Omgaan met agressie en eisen van patiënten
E.H. Bert Vanderhaegen, Hoofdaalmoezenier Rooms-Katholieke Eredienst UZ Gent

Hoe kunnen we als thuisverpleegkundigen de studenten begeesteren voor ons werk?
Studenten aan het woord

Humor in de zorg
Dhr. Linus Van Laere, zorgethicus

16.50u Afsluiting

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering + toegang tot het volledige
         digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (attest ontvangt u ter plaatse);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 02.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Praktische informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 129 euro
- fysieke deelname: 95 euro
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 169 euro
- fysieke deelname: 125 euro
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE
- hybride (fysiek en digitaal): 109 euro
- fysieke deelname: 85 euro
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 135 euro
- fysieke deelname: 107 euro
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.