Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Digitale studiedag Pijnverpleegkundigen-6.10.2022 - Te bekijken vanaf 13.10 tem 24.12


Studiedag Pijnverpleegkundigen

DIGITAAL

De complexe puzzel van pijnbestrijding anno 2022

Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. S. Broekmans, verpleegkundig pijnspecialist, 
UZ Leuven, voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen

Communicatie en patiëntencomfort
Dr. B. Breebaart, anesthesist, UZA

Het effect van ras op aandacht voor pijn
Dhr. I. Van Alboom, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
UGent

De puzzel van postoperatieve analgesie
Dr. J. Kennes, anesthesist, OLV-ziekenhuis, Aalst

Pijnstilling anno 2022
Dr. O. De Coster , anesthesist-algoloog, AZ Delta

Signaleren van pijn bij patiënten met meervoudige beperkingen
"Ook in het duister kan je zien”
Dhr. D. Boonen, pijnverpleegkundige, DVC Heilig Hart

De benadering van pijn in de transitie naar volwassenzorg
Dhr. K. Vanden Wyngaert, transitiecoördinator,UZ Gent

Een blik op chronische pijn in de pediatrie
Dr. S. Wouters, pediater UZ Gent

Procedurele pijn op spoed
Dr. L. Carlier, spoedarts AZ Groeninge en Mevr. I. Boscart, 
pijnconsulent AZ Groeninge, Kortrijk

Pijnvrije zorg in een helende omgeving
Mevr. I. Gryp, Advanced Nurse Practitioner pain - Clinical Nurse bij 
GZA, lid werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV

Afsluiting


Praktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail (ten vroegste 13.10) met informatie om u te registreren op het digitaal platform. Deze blijft staan t.e.m. 24.12.2022.
Volwaardig attest (8u.) volgens ingeschreven studiedag (en de studiedag volledig bekeken te hebben) volgt rond midden januari 2023.

Deelnameprijzen: 

Leden Netwerk Verpleegkunde (waaronder ook erefondsleden Netwerk Verpleegkunde):
- digitale deelname     82 euro

Niet-leden Netwerk Verpleegkunde:
- digitale deelname 112 euro

Student-leden Netwerk Verpleegkunde:
- digitale deelname     73 euro

Student-niet-leden Netwerk Verpleegkunde:
- digitale deelname     94 euro

Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

De werkgroepen en de regionale netwerken van het Netwerk Verpleegkunde heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.