Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Infectiebeheersing08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: voormiddagvoorzitter, dhr. G. Demaiter, lid werkgroep infectiebeheersing NVKVV

Terugblik op het laatste jaar
Mevr. V. Blomme, verpleegkundig ziekenhuishygiënist, AZ Damiaan, voorzitter werkgroep
infectiebeheersing NVKVV

IPC-beleid in België

Data Sciensano
Mevr. L. Int Panis, scientist, zorginfecties en antibioticaresistentie

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

IPC in een revalidatiesetting
Mevr. A. Caluwaerts

IPC in de thuiszorg
Mevr. N. Verpaelst, verpleegexpert wondzorg, stoma, decubitus en infectiepreventie, 
WGK West-Vlaanderen, Brugge

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking

IPC in een WZC

IPC in de psychiatrie
Mevr. K. Beirens, diensthoofd Medisch Technische Dienst, verpleegkundig ziekenhuishygiënist’,
PC Sint-Amandus, Beernem.

Q&A
Mevr. P. Bosmans, verpleegkundige ziekenhuishygiëne, UZ Brussel

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Scabiës theorie en isolatiemaatregelen
Dr. K. van Egmond, arts infectieziektebestrijding en Vaccinatie, Agentschap zorg en gezondheid, Brussel

Scabiës praktijkvoorbeeld
Mevr. E. Coemans, verpleegkundige-ziekenhuishygiëniste, AZ Vesalius, Tongeren

Scabiës praktijkvoorbeeld
Mevr. Lotte Beck, verpleegkundige, coördinator scabiësproject Sint-Niklaas, Wijkgezondheidscentrum De Vlier

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).