Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag verpleegkundigen Gehandicaptenzorg


Studiedag verpleegkundigen gehandicaptenzorg

HYBRIDE

Onder stroom 
Epilepsie nieuwe inzichten

08.00u. Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u. Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. K. Vanthuyne, lid van de werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV

Moeilijk behandelbare epilepsie en de mogelijke behandelopties
Prof. E. Carrette dienst neurologie, UZ Gent

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

De epilepsiezorg voor kinderen in Vlaanderen vandaag en de rol van epilepsiecentrum Pulderbos.
Dr. K. Verhaert, neuropediater, epilepsie en revalidatiecentrum Pulderbos, Zandhoven

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Epilepsie bij personen met een mentale beperking
Prof. S. Weckhuysen, neuropediater UZA

Focus op hulp aan kinderen en familieleden 
Mevr. R. Blomme-Dorme, voorzitter contactgroep IKAROS

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Opleiding bekwame helper – hoe omgaan met epilepsie?
Dhr. J. Lannoy, verpleegkundig stafmedewerker Medische Dienst Centrum Ganspoel 
– Huldenberg en lid van de werkgroep

Aanpak en preventie in de praktijk door verpleegkundigen en opvoedkundigen
Dhr. P. Bouckaert, verpleegkundige Zorgcentrum De Vleugels – Houthulst en lid van de werkgroep

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).