Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag ThuisverpleegkundigenStudiedag Thuisverpleegkundigen

HYBRIDE

Thuisverpleging in volle evolutie: boeiend (samen)werken08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. K. Scheepmans, lid werkgroep Thuisverpleegkundigen NVKVV

Relevante ontwikkelingen bij het RIZIV
Dhr. H. Van Gansbeke, algemeen coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Herziening van de nomenclatuur van de wondzorg
Mevr. K. Scheepmans, verpleegkundig stafmedewerker, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 
en Dhr. D. Backaert, thuisverpleegkundige, Groep Backaert 

Infuustherapie thuis in samenwerking met het ziekenhuis: Onco@home en OPAT
Mevr. I. Alloo, directeur zorg ZorgConnect en dhr. M. Sleurs, Coördinator Prikdienst, 
Wit-Gele Kruis Limburg

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Orale oncolytica: verschillende klassen; voor- en nadelen; wettelijk kader; opvolging 
in het ziekenhuis en in de thuisverpleging; therapietrouw – thuismedicatie
Mevr. H. Delanoye, adjunct-hoofdapotheker, AZ Turnhout

Praktijkregistratie en Kwaliteitswet
Dhr. T. Goffin, Docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg en 
Dhr. S. Cordyn,verpleegkundig beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking
 

Slapen en gezondheid
dr. J. Vanderlinden (PhD), Doctor in de biomedische slaapwetenschappen, 
Master in Public health en grondlegger van de 'Slaappraktijk'

Op weg naar een cultuursensitieve organisatie: een verhaal in verschillende snelheden.
Dhr. K. Muylaert, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Mevr. A. Verhasselt en 
Mevr. M. Vandevelde, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Geestelijke gezondheidszorg 
Mevr. H. Vandewiele, verpleegkundig specialist, dienst Psychiatrie, UZ Gent

Infectieziekten - Corona
Prof. Erika Vlieghe, Diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten 
en tropische geneeskunde UZ Antwerpen

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).