Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Pijnverpleegkundigen


Studiedag Pijnverpleegkundigen

HYBRIDE

De complexe puzzel van pijnbestrijding anno 2022

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. S. Broekmans, verpleegkundig pijnspecialist, 
UZ Leuven, voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen

Communicatie en patiëntencomfort
Dr. B. Breebaart, anesthesist, UZA

Pijnvrije zorg in een helende omgeving
Mevr. I. Gryp, Advanced Nurse Practitioner pain - Clinical Nurse bij 
GZA, lid werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV

De puzzel van postoperatieve analgesie
Dr. J. Kennes, anesthesist, OLV-ziekenhuis, Aalst

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Pijnstilling anno 2022
Dr. O. De Coster , anesthesist-algoloog, AZ Delta

Signaleren van pijn bij patiënten met meervoudige beperkingen
"Ook in het duister kan je zien”
Dhr. D. Boonen, pijnverpleegkundige, DVC Heilig Hart

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

De benadering van pijn in de transitie naar volwassenzorg
Dhr. K. Vanden Wyngaert, transitiecoördinator,UZ Gent

Een blik op chronische pijn in de pediatrie
Dr. S. Wouters, pediater UZ Gent

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Procedurele pijn op spoed
Dr. L. Carlier, spoedarts AZ Groeninge en Mevr. I. Boscart, 
pijnconsulent AZ Groeninge, Kortrijk

Het effect van ras op aandacht voor pijn
Dr. A. Kissi, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
UGent

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).