Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag verpleegkundigen Palliatieve ZorgStudiedag verpleegkundigen Palliatieve Zorg

HYBRIDE

Hoeveel palliatieve zorg kan je aan?

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter, dhr. M. Merchier, Palliatieve zorg coördinator AZ Maria Middelares, lid werkgroep Palliatieve Zorg NVKVV

Nieuws Palliatieve Zorg Vlaanderen
Mevr. C. De Cafmeyer, directeur, Palliatieve Zorg Vlaanderen

Moral Distress : hoeveel PZ kan je als zorgverlener aan?
Mevr. K. Ruytjes, intervisor, docent ethiek & zingeving'

Muzikaal intermezzo
Dhr. K. Sercu, hoofdverpleegkundige, Palliatieve eenheid AZ Jan Yperman

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Vanuit wetenschappelijk onderzoek : wat betekent 'palliatieve zorg' 
voor de mantelzorger?
Prof PhD Aline De Vlemninck, Assistent Professor, wetenschappelijk 
medewerker End-of-life Care Research Groep

Getuigenis mantelzorger
Mevr. L. Bakster

Muzikaal intermezzo
Dhr. K. Sercu, hoofdverpleegkundige, Palliatieve eenheid AZ Jan Yperman

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Hoeveel PZ kan je aan als patiënt
Prof. Dr. P. Pype, MD, Phd, Associate Professor vakgroep volksgezondheid en eerstelijnszorg UGent

Muzikaal intermezzo
Dhr. K. Sercu, hoofdverpleegkundige, Palliatieve eenheid AZ Jan Yperman

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Omwarming
Mevr. V. De Visscher, coördinator VZW Heidehuis, Brugge

De Koffietafel - getuigenis
Liesbeth De Waele en Jo Verhenne

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).