Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Ouderenzorg


Studiedag Verpleegkundigen Ouderenzorg

HYBRIDE


Empowerment van de oudere zorgvrager vraagt een sterke zorgverlener08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: dhr. W. De Rijck, lid werkgroep 
verpleegkundigen Ouderenzorg NVKVV

Deskundig begeleiden van ouderen
Dhr. L. Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, UPC Leuven 

Dementiecoach: de missing link ?
Mevr. E. Deblaere, projectcoördinator, Geïntegreerde zorg Waasland en Mevr. M. Coervers,
dementiecoach

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Klinisch redeneren met complexe zorgvragen
dr. I. De Groof, geriater, GZA ziekenhuizen

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Van interdisciplinaire aanpak tot zorg op maat bij personen met de 
ziekte van Parkinson. 
Dhr. S. Vandekinderen, therapeutisch coördinator, dagziekenhuis Parkinson, 
AZ Delta

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Voor ons lijf wordt goed gezorgd, maar onze geest zijn ze vergeten’: 
hoe we ouderen kunnen helpen om nog zoveel mogelijk uit het leven 
te halen 
Mevr. A. Peuteman, auteur Gijsgedraaid – Waarom we bang moeten zijn om oud te worden 

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).