Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag verpleegkundigen Medische BeeldvormingStudiedag verpleegkundigen Medische Beeldvorming

HYBRIDE

Radiologie, een domein met veel aspecten!

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: Dhr. B. Durnez, nieuwe voorzitter werkgroep Medische Beeldvorming
Dagvoorzitter: Dhr. S. Vandemeulebroeke, lid werkgroep Medische Beeldvorming

MIA studie overleden COVID-patiënten
Dr. S. Oulkadi, arts assistent radiologie, Jessaziekenhuis

Artificial Intelligence: Ico-lungs covid ct studie
Dhr. D. Smeets, CTO, Icometrix

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

KB Medische Blootstellingen: wat verandert er concreet?
Dr. Phd T. De Bondt, Diensthoofd Medische Fysica Vitaz & AZ Sint-Blasius

Welzijn op de werkvloer
Dr. S. Pans, Radioloog, Hoofdgeneesheer Heusden zolder

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking

Het correct gebruik van loodbescherming: wanneer is afscherming geïndiceerd?
Dr. Ir Caro Franck, Medisch Fysicus, UZ Antwerpen

AI in de radiologie: hoop, hype of realiteit?
Prof. Dr. A. Snoeckx, diensthoofd radiologie, UZ Antwerpen

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Virtual cockpit MRI
Dr. K. De Smet, Radioloog, medisch diensthoofd AZ Delta

Antiquiteiten (echt of vals?)
Dr. H. Cuykx, Medische Beeldvorming, AZ Turnhout

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).