Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag HoofdverpleegkundigenStudiedag Hoofdverpleegkundigen

HYBRIDE

De functie ‘Hoofdverpleegkundige’ is een knelpuntberoep.
Waar “knelt” het schoentje?
Wat kunnen we zelf doen ? Wat is de visie van de overheid?

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitters, dhr. P. Vergaert en Mevr. R. de Laat, voorzitters van
de werkgroep hoofdverpleegkundigen-Middenkader NVKVV

Hoofdverpleegkundigen nummer 1 knelpuntberoep 2021!
Hoe komt dit? Wat kan er gedaan worden ?
Dhr. P. De Tollenaere, sectoraal accountmanager cluster Zorg en Welzijn, VDAB, Brussel

Wat heeft de federale overheid gerealiseerd en wat niet? Terugkoppeling referaat 1:
‘knelpuntberoep Hoofdverpleegkundige’ en panelgesprek 2021
Dhr. J. Bertels, Kabinetschef gezondheidsminister Frank Vandenbroucke

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Morele veerkracht bij hoofdverpleegkundigen
Mevr. E. Maesen, dienstverantwoordelijke welzijn en diversiteit en Mevr. J. Bastiaenssens, 
vertrouwenspersoon, welzijnsadviseur, UZ Gent

Een sterk employerbrand!
Mevr. H. Hermans, directeur personeelsdienst, UZA en Mevr. K. Dekeirel,
stafmedewerker HR UZA 

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

High impact teams - Dé kant-en-klare formule voor effectief samenwerken?
Dhr. S. Decuyper, Learning & Development Business Partner, IMEC

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Leiderschap binnen Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: het creëren van een sterke cultuur
met duidelijke visie en waarden.
Dhr. G. Van Kerckhove, directeur HR, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 

Visie en uitdagingen van de nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur
Mevr. C. Dewindt, Vlaamse Zorgambassadeur sinds 1.3.2021

16.50u Afsluiting

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).