Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Geestelijke GezondheidszorgStudiedag Verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg


HYBRIDE

GGZ van de toekomst

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter, dhr. M. Desimpel, voorzitter werkgroep GGZ NVKVV, directeur
patiëntenzorg Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg

Een decennium hervormingen in en van de ggz. Quo vadis?
Prof. Dr. R. Bruffaerts, UPC KULeuven

Verpleegkunde in een nieuwe geestelijke gezondheidszorg: uitdagingen
Dhr. E. De Proost, ggz verpleegkunde, Directeur zorg Kliniek St-Jozef Pittem, verbonden aan
het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Veerkrachtige hulpverleners in Gezondheid en Zorg
Prof. dr. E. Franck, verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Waarom een psychose niet zo gek is
Prof. dr. S. Van Heule, hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse verbonden aan Universiteit
Gent, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, bestuurder Psychosenet België,
auteur van het boek ‘Waarom een psychose niet zo gek is’ (Lannoo Campus)

Overdracht aan bed in de GGZ
Mevr. E. Van de Velde, verpleegkundige UPC KU Leuven

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Psychiatrie 2.0: precisie-interventies en complementariteit
Dr Livia De Picker MD PhD, Psychiater & klinisch-academisch coördinator Universitair PC Duffel,
postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen, President-elect Belgian College of
Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, bestuurslid European Psychiatric Association

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).