Congressen NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studiedag EthiekStudiedag Ethiek

HYBRIDE

Joepie, ik werk in de zorg
Na Covid duwen we met de zorg op de ‘reset-knop’

Hopelijk kunnen we ervan uitgaan dat de covid-pandemie voor een groot deel achter ons ligt. Het waren jaren om “U” tegen te zeggen. De zorg heeft ook alles uit de kast gehaald om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden: een welgemeende dank en proficiat hiervoor. 

Hiermee alleen komen we er echter niet: de crisis heeft zich uitgediept en laat wonden na. Mensen verdwijnen uit de zorg, ze worden (langdurig) ziek, kiezen voor een andere loopbaan,…schaarste alom. 

Met onze werkgroep willen wij echter niet bij de pakken blijven zitten en meegaan in de negatieve trends. Zonder de moeilijkheden te willen verbloemen, of, erger nog, te negeren willen we positief ingesteld blijven. Hoe kunnen wij als verpleegkundigen, zorgkundigen en andere zorgverstrekkers nog steeds met goesting aan het werk? Met deze dag van de ethiek benoemen we de problemen, maar plaatsen er ook de middelen tegenover om deze te overbruggen.  We hebben hiervoor collega’s uitgenodigd, maar ook mensen buiten de zorg. Hoe doen zij het om dag na dag met goesting te gaan werken? Zij reiken vanuit de praktijk en de theorie handvatten aan om dit doel te bereiken. Ook dat is ethiek!

Hieronder vinden jullie het volledige programma.

Julien Libbrecht

Coördinator WEPE

Werkgroep Praktische Ethiek
Netwerk Verpleegkunde.


08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter

Een positieve en constructieve ervaring vanuit het ziekenhuis, de ouderenzorg, thuiszorg
Medewerkers vertellen waarom zij, nog steeds, graag hun werk doen. Zij gaan in gesprek met de
gespreksbegeleider die hierna ook beroep doet op de zaal om net voor de pauze hun input te geven.

Kristof Muylaert is werkzaam in de thuiszorg bij het Wit-Gele Kruis
Jeroom Scheepers is al dertig jaar IZ-verpleegkundige in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt
Dominique Sette is vandaag coördinator Ethiek en Dementie in de ouderenzorg.
Sanne Osterholt is hoofdverpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg

Zij gaan in gesprek met de gespreksbegeleider die hierna ook beroep doet op de zaal om net voor
de pauze hun input te geven.
 
 
Conclusies en inspiratie

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Aspiratie om elke ochtend met goesting naar het werk te gaan
Wat is de inbreng van de deelnemers?

Waardenbewust werken vanuit aandacht, compassie en zorg
Mensen die werken in de zorg doen dat meestal vanuit een sterke motivatie en
inspiratie. Ze willen er zijn voor anderen, iets betekenen voor hun medemensen.
Toch valt dit niet altijd mee in de druk(te) van het dagelijks werk. Het is dan goed
om regelmatig stil te staan bij wat je nu echt belangrijk vindt. In deze interactieve
lezing verkennen we dat aan de hand van de termen aandacht, compassie en zorg.
Goede zorg begint vanuit aandacht: de ander zo waarnemen dat deze tot zijn of haar
recht komt als unieke persoon. In de zorg hebben we vaak te maken met mensen die
pijn hebben of lijden. Dat vraagt naast aandacht ook compassie: de moed om bij de
ander te zijn wanneer hij of zij het moeilijk heeft. Daarbij is het van belang de ander
als volle persoon te blijven zien, met naast kwetsbaarheid ook kracht. Dan kan je
een zorgrelatie aangaan die helend kan zijn, en die jou als zorgverlener nieuwe
inspiratie biedt. Werken vanuit aandacht, compassie en zorg is waardenbewust
werken, en dat vraagt oefening. De lezing biedt daarvoor handvatten.

Prof. Dr. H.A. Alma, Hoogleraar Geestelijke zorg en religieus-humanistische 
zingeving

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Wat bezielt u? Hoe organisaties zingevers kunnen worden.
Kan een bedrijf of instelling een bron van betekenis zijn? Hoe evolueren we naar “vervullende jobs”?
Levert het op om als bedrijf of instelling te investeren in persoonlijke zingeving? In zijn boek
Check-In gaat Etion businessfilosoof Jochanan Eynikel op zoek naar zin en betekenis in bedrijven.

Dhr. J. Eynikel, businessfilosoof, Etion

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Workshop rond compassie-vermoeidheid. Wat doen we eraan? 
Is jouw hart zo zorgzaam voor anderen, dat je er gestrest en moe van kan raken?
Dat heet compassie-vermoeidheid. Hoe kunnen we met onze volle compassie
verpleegkundig werk doen, zonder gespannen te raken? Dat leer je in deze workshop.

Mevr. E. Van De Schoot, interlevensbeschouwelijk geestelijk verzorger en coach

16.25u. Afronden met conclusies van de dag

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).