Werkgroepen
Terug

Projectgroep verpleegkundig specialist

Minister De Block creëerde in 2015 een wettelijk kader voor ‘verpleegkundig specialist’. In België zouden een 50 tal verpleegkundig specialisten actief zijn en worden door eigen middelen van de ziekenhuizen gefinancierd. Hoofddoel van deze functie bestaat uit het vertalen van wetenschappelijke innovatie naar de klinische praktijk. De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) en ook de ruime sector zijn evengoed vragende partij voor een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie, weliswaar onder één voorwaarde: de volledige functiedifferentiatie binnen verpleegkundige functies moet worden herzien, met specifieke aandacht voor verpleegkundige algemene zorg en gespecialiseerde verpleegkundigen (verpleegkundig consulent incluis) zoals vermeld in Wet Uitvoering Gezondheidszorgberoepen (WUG) 2015[1]. Niet onlogisch, gezien deze groep 127.000 actieve verpleegkundigen betreft en we dit aantal nodig hebben voor de immense zorgvraag van morgen. 

Zowel in de officiële Vlaamse als federale overlegorganen betreffende vertegenwoordiging van verpleegkundigen is er sprake van één duidelijke consensus: iedere verpleegkundige functie dient dezelfde competenties en bevoegdheden te hebben. Alleen is het niveau van verdieping, complexiteit en uitvoering verschillend. Lees hier het functie- en competentieprofiel verpleegkundig specialist goedgekeurd door de Federale Raad Verpleegkunde in 2019. 

Voorjaar 2019 lanceerde NETWERK VERPLEEGKUNDE een oproep naar leden om een werkgroep verpleegkundig specialist NETWERK VERPLEEGKUNDE op te starten. De NETWERK VERPLEEGKUNDE gemandateerden in de FRV en de Technische Commissie Verpleegkunde vinden het noodzakelijk de stem van de verpleegkundigen zelf te horen. De werkgroep is samengesteld uit verpleegkundigen met grote diversiteit qua opleidingsachtergrond, tewerkstellingsplek en specialisatiedomein. Stapsgewijs werd met deze werkgroep de adviesvraag van minister De Block betreffende ‘verpleegkundig specialist’  besproken en ook andere adviezen onder de loep genomen. Onze Franstalige collega’s van Acn en Duitstalige collega’s van KPVDB werden actief betrokken.

Een enquête voor alle verpleegkundigen leek opportuun om meer stemmen te horen en aldus een beter gedragen en onderbouwd advies te kunnen geven aan de federale werkgroep die op vraag van de minister in 2019 werd samengesteld met afgevaardigden uit de Federale Raad Verpleegkunde, de Technische Commissie Verpleegkunde, de Hoge Raad arts–specialisten en de Hoge Raad huisarts-specialisten.

Dé kernvraag van de bevraging: “Wat verwachten verpleegkundigen van een verpleegkundig specialist?”  884 reacties leidden tot een nota die enerzijds een neerslag wil zijn van de enquêteresultaten en anderzijds willen Acn, KPVDB en NETWERK VERPLEEGKUNDE van hieruit enkele aanbevelingen doen in het kader de invulling van het statuut ‘Verpleegkundig specialist’ zoals beschreven in het functie- en competentieprofiel van de FRV in 2019. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Ivan BAUWMANS
Werkgroeplid

Lid Vaccinnet - Lid Raad van Bestuur Rampenmanagement - LID BRC PROFESSIONEEL : MUG verpleegkundige Spoedgevallen VITAZ

Bekijk profiel
Susan BROEKMANS
Werkgroeplid

Verpleegkundig pijnspecialist UZ Leuven

Bekijk profiel
Mieke CAELEN
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: Pediatrie - Lid werkgroep kinderverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Neonatal Intensive Care Nurse bij Máxima MC

Nieuws